Verslag en presentaties studiedag "De overheid als partner in lokale voedselstrategieën" - 23 november 2015

Tijdens deze studiedag wilden het Vlaams Ruraal Netwerk, de partners van het Strategisch Platform Korte Keten en het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO), lokale besturen inspireren over hoe ze lokale voedselstrategieën kunnen stimuleren en hiervoor kunnen samenwerken met lokale landbouwbedrijven. De doelgroep van deze namiddag waren beleidsmakers en ambtenaren van lokale besturen.

Hieronder vindt u de presentaties terug die gegeven zijn tijdens de studiedag "De overheid als partner in lokale voedselstrategieën" op maandag 23 november 2015.

Een verslag hiervan kunt u terugvinden  in onze nieuwsbrief van december. Het uitgebreid verslag vindt u hier: Verslag studiedag Korte Keten (.pdf 212.03 KB)

Presentaties: