Verslag inspiratienamiddag over innovatie in de landbouw - 25 mei 2018

Op vrijdagnamiddag 25 mei organiseerden het Vlaams en Waals Ruraal Netwerk een inspiratienamiddag over innovatie in de landbouw. Met dit inspirerend infomoment op het landbouwbedrijf ‘Ferme des Noyers’ van Nicolas Braibant en Nathalie Vandecandelaere in Corroy-le-Grand wilden we de aanwezigen inspireren én informeren over enkele bestaande Vlaamse en Waalse voorbeelden op het platteland die innovatie hoog in het vaandel dragen én willen uitdragen naar de buitenwereld. Eerst vertelde Nicolas wat meer over de historiek van zijn bedrijf. Daarna haalde hij enkele innovatieve benaderingen aan, zoals een slagerij op het bedrijf, in samenwerking met de winkel ‘Färm’. Maar ook de vele samenwerkingen rond het landbouwbedrijf zijn belangrijk, zoals deze met Greenotec en Regenacterre.
Greenotec is een initiatief door en voor landbouwers die zoeken naar concrete oplossingen voor praktische problemen die ze dagelijks ondervinden bij de bodembeschermingstechnieken op hun landbouwbedrijf. De organisatie telt meer dan 230 leden. Het project over bodembescherming in de landbouw (‘Agriculture de Conservation des Sols’) kwam aan bod waar, naast Greenotec, twee andere grote partijen aan meewerken: onderzoekers (bv. Université catholique de Louvan (UCL) en Université de Liège) en DGO3 (de Waalse overheidsdienst voor landbouw). Greenotec gaf de aanwezigen mee waarvoor zij concreet instaan: experimenteren, delen van info (bekendmaking) en advies. Zo wordt er geëxperimenteerd met bodembedekkers, worden er demovelden bezocht, heeft men een website met een heel gamma aan info…

Frédéric Muratori van Regenacterre mocht afsluiten vooraleer de aanwezigen mochten deelnemen aan de verschillende ‘discussion corners’. Zij staan voor innovatie, demonstratie en begeleiding van landbouwers. Zo geven ze onafhankelijk advies, demonstreren ze innovaties op proefvelden, maar bieden ze ook hulp bij groepsaankopen. Er worden binnen Regenacterre ook machines gedeeld om innovatieve technieken te testen.

Daarna kregen de deelnemers de kans om drie van de zes ‘discussion corners’ te bezoeken. Er waren namelijk drie Vlaamse en drie Waalse good practices rond innovatie. Concreet gingen de drie Waalse voorbeelden over ‘hooimelk’, ‘Route de l’Innovation’ van het Waals Ruraal Netwerk, en de samenwerking tussen Université catholique de Louvain (UCL) en haar proefboerderijen, waaronder ‘Ferme des Noyers’. De Vlaamse voorbeelden die werden voorgesteld, waren het Innovatiesteunpunt, het ILVO-project rond smart farming, en de EIP-Operationele Groep ‘GreenAir’.

De dag werd afgesloten met een netwerkbarbecue.