Verslag Europa in je buurt 2019 - 11 mei 2019

Samen met de collega’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk jaarlijks een evenement om de Europadag te vieren en om burgers te tonen dat ook projecten in hun buurt Europese (en Vlaamse) steun krijgen.

Op zaterdag 11 mei 2019 vond 'Europa in je buurt' plaats in Oostende. Naast de vier ESI-fondsen in Vlaanderen werkten ook de provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende mee aan het evenement. Op het Sint-Petrus- en Paulusplein in Oostende stelden we projecten voor en brachten we Europa onder de aandacht aan de hand van verschillende acties.

Het Vlaams Ruraal Netwerk wilde de burgers tonen aan welke projecten en investeringen middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden besteed in hun buurt. Zo was er een landbouwer aanwezig die hoeveijs uitdeelde, en werd het project ‘Veredeling van innovatieve gewassen’ voorgesteld. Op deze stand kregen de bezoekers, behalve informatie, ook proevertjes van bataat en yacon aangeboden.

We mochten meer dan 1000 mensen ontvangen. ‘Europa in je buurt’ editie 2019 was dan ook meer dan geslaagd!

Meer informatie vindt u via www.europainjebuurt.be.