Verslag studiedag "startevent LEADER" - 14 september 2015

LEADER bestaat intussen al meer dan 20 jaar. Het Europees programma wil impulsen geven aan vernieuwende initiatieven op het platteland. Op 22 mei 2015 keurde de Vlaamse Regering de twaalf nieuwe plattelandsgebieden in Vlaanderen goed. Via deze link kan worden geraadpleegd over welke gebieden het gaat en in welke gemeenten men een subsidie kan aanvragen. LEADER verleent subsidies aan initiatieven die sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen. Het biedt een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied. Overheden, verenigingen en ondernemers uit die regio kunnen projecten indienen rond diverse thema’s zoals zorg, educatie, ecologie, armoede, huisvesting, erfgoed, toerisme, … Tijdens deze programma zetten de Plaatselijke Groepen vooral in op volgende thema’s: armoedebestrijding en kwetsbaarheid, leefbare dorpen, streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) en landbouw -en natuureducatie.

Op 14 september organiseerden het Vlaams Ruraal Netwerk en de Vlaamse Landmaatschappij een studiedag waarin informatie werd verstrekt over LEADER binnen het nieuwe PDPO III (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020). Voor de huidige projectperiode beschikken de twaalf LEADER-gebieden samen over 33,6 miljoen euro. Deze middelen komen zowel van Europa, Vlaanderen als van de provincies. Vlaanderen en de provincies dragen elk een kwart bij van deze cofinanciering. Europa financiert de overige 50%.

De genodigden werden in de namiddag ontvangen op het kasteeldomein van de Borgwalhoeve te Vurste. De dag werd officieel ingeleid met een welkomstspeech door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. Zij ging eerst dieper in op de geschiedenis van LEADER en op de afgelopen programmaperiodes. Minister Schauvliege bedankte de leden van de Plaatselijke Groepen voor hun engagement dat ze in de vorige Leader-periode hebben opgenomen. Tot slot stelt minister Schauvliege dat de vrouwen op het platteland extra aandacht verdienen omwille van hun vele sociale rollen in verschillende organisaties en verenigingen, en dat de LEADER-groepen ook iets kunnen betekenen voor een performant dorpenbeleid.

Vervolgens gaf Alexander Vercamer, de eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van de Plaatselijke Groep Vlaamse Ardennen, nadere toelichting over de nieuwe LEADER-periode en blikte hij terug op de vorige LEADER-periode. Hier kan u zijn speech lezen (.pdf 442.68 KB) .

De vorige periode leverde voor de Oost-Vlaamse LEADER-groepen Vlaamse Ardennen en Meetjesland, Leie & Schelde 159 projecten op. In de nieuwe programmaperiode beschikt Oost-Vlaanderen over een derde LEADER-gebied, namelijk Grensregio Waasland.

De gedeputeerde benadrukte het belang van het voortzetten van LEADER-projecten, ook wanneer de subsidies wegvallen.

Een van de projecten in het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen is het project ‘Borgwal Binnenste Buiten’. Dit leidde tot de renovatie van de Borgwalhoeve en de creatie van thematisch leerpaden op het domein. Het kasteeldomein is opengesteld voor het publiek. De Borgwalhoeve is omgevormd tot een ontmoetingsruimte waarbij groepen, scholen en verenigingen op bezoek kunnen komen of gebruik kunnen maken van de beschikbare accommodatie voor het organiseren van activiteiten.

De Borgwalhoeve vormt een unieke setting met enkele cultuur-historische, recreatieve, educatieve, ecologische en ambachtelijke troeven. De Borgwalhoeve is omgevormd tot het ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste. OC Broeder Ebergiste is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Er werd een ontmoetingsplaats gecreëerd voor de 140 bewoners van de vijf paviljoenen rond de Borgwalhoeve, die een licht, matig, ernstig of diep verstandelijke beperking hebben. Het project heeft als uiteindelijke doel dat de sociale cohesie in de regio wordt bevorderd door het creëren van een ontmoetingsplaats tussen de bewoners (binnen) en de bezoekers (buiten). De hoeve bestaat uit een keuken, winkelruimte en cafetaria. De bewoners helpen met het maken van de ambachtelijke producten die in de winkel worden verkocht, helpen met het uitbaten van de winkel en houden de cafetaria open.

Het kasteeldomein is opgenomen als onroerend erfgoed en bevat enkele cultuur-historische elementen. Je vindt er nog heel wat overblijfselen van het vroegere kasteeldomein, zoals een chinees paviljoen, de oude lanenstructuur, een ijskelder, … Daarnaast kan je er tot rust komen via de verschillende natuurwandelingen die op het domein werden uitgestippeld. Het domein beschikt over een grote diversiteit aan fauna en flora en er werd een bosbeheersplan uitgewerkt. De wandelpaden verzorgen het educatieve luik dat gericht is op landbouw- en natuurbeleving. Er werden namelijk infoborden en opdrachten uitgewerkt langs de verschillende leerpaden i.s.m. een deskundige natuur- en milieueducatie. Daarnaast worden er nog andere recreatieve evenementen georganiseerd op de Borgwalhoeve zoals een festival, een kunsttentoonstelling, een fototentoonstelling of een alternatieve kerstmarkt.

Na de rondwandeling konden de genodigde genieten van een hapje en een drankje bestaande uit streek- en hoeveproducten uit de Vlaamse Ardennen verzorgd door de coöperatie VLAPAS.

 

Nuttige links en foto's: