Communicatieverplichtingen begunstigden

Als u subsidies krijgt in het kader van PDPO III (VLIF, LEADER, omgevingskwaliteit, naschoolse vorming, steun voor verwerking en afzet, inrichting in functie van Natura 2000, demonstratieprojecten …), moet u mogelijks een aantal communicatievoorschriften naleven.

Via deze link kunt u de brochure over de communicatieverplichtingen raadplegen.

Via deze link wordt u doorgeschakeld naar de website van het Departement Landbouw en Visserij, meer bepaald naar de rubriek 'Plattelandsontwikkeling'.
U vindt er informatie over waarvoor de communicatieverplichtingen gelden, welke communicatiemiddelen er bestaan, welke logo's en slogans u moet gebruiken en u vindt er de drukklare sjablonen terug.