1.060 landbouwers vroegen afgelopen jaar advies op maat

Het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ kunnen land- en tuinbouwers gratis advies op maat vragen over uiteenlopende onderwerpen. Een jaar nadat het adviessysteem werd uitgebreid met gratis technisch advies over de verwerking van primaire producten, kreeg KRATOS meer dan 1.000 adviesaanvragen. “Een mooi resultaat”, zegt Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) die hierover een schriftelijke vraag stelde aan Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

De subsidie ‘KRATOS - Raad op Maat’ is een PDPO III-maatregel voor land- en tuinbouwers. Sinds 2016 konden ze daarbij terecht voor begeleiding in verband met vergunningen, wetgeving, subsidies, enzovoort. In maart 2017 werd die regeling uitgebreid voor hoeveverwerkers die nood hebben aan begeleiding in de ontwikkeling van een nieuw recept, verbetering van een verwerkingsproces, verwerking van reststromen, enzovoort. Die begeleiding wordt verzorgt door de Food Pilot van ILVO, zoals die dat ook doet voor KMO’s uit de voedingsindustrie.

Een jaar na de vernieuwing van het adviessysteem polste Sofie Joosen bij minister Schauvliege naar de stand van zaken. In totaal werden 1.060 adviesaanvragen ingediend tussen maart 2017 en maart 2018. De meeste adviesvragen gingen over energie (210), ondernemingsplan (181) en arbeidsveiligheid (131). Ook adviezen rond IHD en PAS (96), vergroening (95) en bedrijfseconomisch advies (95) waren populair. Voor de nieuwe module rond verwerking van primaire landbouwproducten werden 16 adviesaanvragen ingediend.

Schauvliege merkt op dat het om heel diverse onderwerpen gaat. “We zien aanvragen voor piloottesten voor het ontwikkelen van nieuwe producten, voor de etikettering van bestaande producten op vlak van voedingswaarde, allergenen of bewaartermijnen en voor het optimaliseren van bestaande productieprocessen”, klinkt het. De minister beseft dat deze 16 adviesaanvragen weinig lijken ten opzichte van de andere modules van KRATOS, maar dit heeft volgens haar te maken met het feit dat slechts een minderheid van de landbouwers aan thuisverwerking doet.

Joosen toont zich tevreden met dat resultaat. “Met meer dan 1.000 adviesaanvragen op een jaar tijd is het duidelijk dat er bij onze land- en tuinbouwbedrijven wel degelijk nood is aan professioneel advies”, besluit ze. 

Bron: Vilt, 20.06.2018