116 bedrijfsovernames met VLIF-steun in 2017

In 2017 konden 116 jonge landbouwers een bestaand bedrijf overnemen dankzij een financieel duwtje onder de vorm van VLIF-overnamesteun. Die steun kan 40.000, 55.000 of 70.000 euro bedragen, afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat. De meeste overnames gebeurden in de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen, dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) om de verjonging in de Vlaamse land- en tuinbouwsector in kaart te brengen.

Hoewel de landbouwsector nood heeft aan jonge landbouwers die mee kunnen reageren op nieuwe omstandigheden en kunnen instaan voor het behoud van een toekomstgerichte en duurzame landbouwsector, is het voor de jonge generatie niet gemakkelijk om zich te vestigen op een eigen landbouwbedrijf. De Vlaamse Overheid wil hen daarin steunen met directe financiële middelen.

Jonge landbouwers – tot 40 jaar - kunnen beroep doen op VLIF-overnamesteun wanneer ze een bestaand landbouwbedrijf willen overnemen. Die steun kan 40.000, 55.000 of 70.000 euro bedragen, afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat. De Vlaamse Overheid wil daarmee jonge landbouwers ondersteunen die zich voor het eerst vestigen in de land- en tuinbouwsector. “De beschikbare middelen liggen vast. Ze volstaan om tot 2020 aan ongeveer 1000 jonge landbouwers vestigingssteun toe te kennen”, legt Johan Deschryver van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij uit.

In 2017 konden zo 116 jonge landbouwers een bedrijf overnemen met behulp van VLIF-overnamesteun, dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) om de verjonging in de land- en tuinbouwsector in kaart te brengen. In de provincie Oost-Vlaanderen (30) vonden het meest overnames plaats, gevolgd door de provincies West-Vlaanderen (28), Antwerpen (25), Limburg (22) en Vlaams-Brabant (11). Over heel Vlaanderen werden vooral bedrijven overgenomen in de sectoren ‘bloemen en sierplanten onder glas’ (36), ‘varkensfokkerij en mesterij’ (26) en ‘melkvee’ (10).

Bron: Vilt, 3 juli 2018