157 bedrijfsovernames in de land- en tuinbouwsector in 2020

In de periode van oktober 2019 tot september 2020 waren er 157 bedrijfsovernames met een aanvraag voor VLIF-steun. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). Opvallend is het hoog aantal overnames in de akkerbouwsector (80) en het lage aantal in de varkenshouderij (9). “De malaise in de varkenshouderij is hier ongetwijfeld niet vreemd aan”, aldus De Roo.

De Roo is er vooral om bekommerd dat jongeren voldoende kansen krijgen in de sector. “De instroom en verjonging van bedrijfsleiders bevorderen is de basisvoorwaarde voor het behoud van een toekomstgerichte en duurzame landbouwsector”, zegt hij. “We weten dat de vergrijzing van de bedrijfsleiders in de agrarische sector een feit is en dat de verjonging moeizaam verloopt.”

Uit de cijfers die hij opvroeg bij minister Crevits blijkt dat er 75 bedrijfsovernames waren in West-Vlaanderen, 31 in Antwerpen, 26 in Oost-Vlaanderen, 15 in Limburg en 10 in Vlaams-Brabant. Het hoogst aantal overnames situeerde zich bij akkerbouwbedrijven.

Overnames stimuleren

Hoewel de landbouwsector nood heeft aan jonge landbouwers die mee kunnen reageren op nieuwe omstandigheden en kunnen instaan voor het behoud van een toekomstbestendige landbouwsector, is het voor de jonge generatie niet gemakkelijk om zich te vestigen op een eigen landbouwbedrijf. De Vlaamse overheid wil hen daarin steunen met directe financiële middelen.

Jonge landbouwers – tot 40 jaar - kunnen beroep doen op VLIF-overnamesteun wanneer ze een bestaand landbouwbedrijf willen overnemen. Die steun kan 40.000, 55.000 of 70.000 euro bedragen, afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat. De Vlaamse overheid wil daarmee jonge landbouwers ondersteunen die zich voor het eerst vestigen in de land- en tuinbouwsector.  

Crevits geeft mee dat ze de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid zal gebruiken om voldoende sterke instrumenten in te zetten om nieuwe en jonge landbouwers alle kansen te bieden.

“Zij verdienen extra aandacht en ondersteuning zodat ook zij met passie en fierheid en gewapend met kennis en inzicht de landbouwbedrijven van morgen kunnen vormgeven”, stelt ze. “In alle maatregelen, zowel in pijler I als pijler II, wordt nagegaan op welke manier op (extra) ondersteuning van de jonge landbouwers kan ingezet worden. Daarbij zal, in lijn met het Vlaams regeerakkoord, maximaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden om jongeren die bedrijven overnemen te ondersteunen via vestigingssteun. De voorbereiding van het strategisch plan dat eind 2021 ingediend moet worden bij de Europese Commissie is in volle voorbereiding.”

Op de website van Departement landbouw en Visserij vindt u meer info over de VLIF-overnamesteun.

Bron: VILT, 23 december 2020