2,65 miljoen euro voor 19 innovatieve landbouwprojecten

Na een projectoproep van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voor steun voor innovaties in de landbouw kregen 19 van de in totaal 24 ingediende projecten steun ter waarde van 2,65 miljoen euro. “Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vult de gewone investeringssteun aan”, klinkt het. De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s, zoals dierenwelzijn, automatisering, duurzame energie, emissiereductie, duurzaam watergebruik, arbeidsefficiëntie en -kwaliteit, enz.

Het is de derde keer dat de minister een dergelijke oproep voor projectsteun lanceert. “Met de maatregel willen we innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen”, vertelt Schauvliege. Ook de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten komen in aanmerking voor steun. “Ervaring leert ons dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider.”

Van het budget van 6,5 miljoen euro dat voor de oproep werd vrijgemaakt, wordt 2,65 miljoen euro toegekend aan 19 van de 24 ingediende projecten. Volgens de minister werden via een selectieprocedure de kwalitatief meest hoogstaande projecten gerealiseerd voor subsidiëring. Elk project wordt door een jury beoordeeld op een aantal innovatieparameters. Per project is een maximaal steunbedrag toegelaten van 200.000 euro. Voor de 19 project gaat het om een totaal steunbedrag van 2,65 miljoen euro. Het bedrag dat niet opgebruikt wordt, vloeit terug naar de reguliere VLIF-werking.

Zo is er bijvoorbeeld een project waarbij een condens-droog-koelsysteem wordt geïnstalleerd voor een betere droging en een langere en kwaliteitsvollere bewaring van aardappelen. Het systeem kan ook gebruikt worden voor het drogen van uien. Andere projecten beogen dan weer meer dierenwelzijn in de varkenssector en de pluimveesector. Voor de melkveehouderij zijn projecten geselecteerd die gericht zijn op de reductie van emissies (luchtwasser) of op duurzame mestverwerking (propstroomvergister). Daarnaast is er een project dat de verwerking van zuivel op boerderijschaal wil verbeteren door middel van een installatie voor het hermetisch verpakken van zuivel. In de grondwitloofteelt besteedt een project aandacht aan ergonomie en arbeidsefficiëntie door te investeren in kweekroosters met hijswerktuig.

Een ander geselecteerd innovatief project is de waterzuiveringsinstallatie op een tomatenbedrijf dat naast het ontsmetten van het recirculatiewater ook de residu’s van gewasbeschermingsmiddelen verwijdert, zodat het water langer en duurzamer kan gebruikt worden in de teelt. Tot slot beogen verschillende projecten verregaande automatisering in de tuinbouwsector, zoals een multifunctionele verzorgingsrobot in de boomkwekerij, een volautomatische plantmachine voor vollegrondsgroenten en een optische sorteerder voor spruitkool die geplaatst wordt op een oogstmachine op het veld.

“Deze steun moet de innovatie in de land- en tuinbouwsector aanmoedigen, want innovatie is belangrijk om economische ontwikkelingen te stimuleren en tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen”, besluit Schauvliege.

Meer informatie: Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Bron: VILT, 6 juni 2018.