4,16 miljoen euro voor 40 innovatieve landbouwprojecten

Een verpakkingsmachine voor spruiten in 100 procent recycleerbare papieren zakken, de aanleg van een warmte en CO2 netwerk bij aardbeien en een innovatieve kraamstal voor biggen. Het zijn maar drie voorbeelden van de 40 innovatieve projecten die steun krijgen van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. “Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen”, klinkt het. “Dit jaar staat de circulaire economie in de kijker.”

De projectoproep innovatiesteun stimuleert land- en tuinbouwers om innovatieve en vernieuwende ideeën toe te passen op hun bedrijf. Technieken die succesvol zijn, kunnen nadien doorstromen naar de lijst met reguliere VLIF-investeringssteun. 52 landbouwers en drie groepen van landbouwers dienden een innovatief project in.

40 van de 55 ingediende projecten werden geselecteerd op basis van hun totaalscore op vlak van innovatie, duurzaamheid, haalbaarheid en samenwerking. Voor het thema circulaire economie, werden 10 projecten geselecteerd. De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro voor landbouwers en 300.000 euro voor een groep van landbouwers met een maximum van 40 procent van de subsidiabele investeringskost. De totale steun voor de projecten bedraagt 4.165.500 euro.

“De geselecteerde projecten omvatten zeer diverse thema’s en zijn gericht op thema’s als circulariteit, afvalvermindering, dierenwelzijn, vermindering emissies, robotisering, duurzaam waterbeheer en alternatieve waterbronnen, digitalisering en samenwerking”, reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Zo is er een project waar landbouwers samen inzetten op een digitaal reservatie-, registratie en facturatiesysteem voor het gebruik van landbouwmachines. Er is een rooimachine voor kleine zaailingen van bosplantsoen geselecteerd evenals innovatieve verpakkingssystemen. Er zijn projecten waarmee ingezet wordt op hergebruik van water en projecten waar het automatiseren en optimaliseren van kleine lokale teelten (microgroententeelt – lokale peulgewassen) in het kader van diversificatie en reconversie.

“Het is van groot belang dat de land- en tuinbouwers gestimuleerd worden om nieuwe innovatieve concepten toe te passen op hun bedrijf”, aldus de minister. “Via innovatiesteun worden pionierbedrijven ondersteund om in te zetten op verdere verduurzaming van hun bedrijf en om andere bedrijven te inspireren. Het gaat om zeer uiteenlopende projecten die allemaal hetzelfde doel hebben: innovatie tot op het landbouwbedrijf brengen. Deze keer met een extra focus op de circulaire economie.”

De geselecteerde projecten kunt u in een overzicht terugvinden.

Bron: Vilt, 9 juli 2020