5,5 miljoen euro steun voor innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits maakt 5,5 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen tussen 1 maart en eind april projecten indienen. Als een project geselecteerd wordt kan de landbouwer rekenen op 40% steun voor de investering. Dit jaar is er speciale aandacht voor circulaire economie. Vlaanderen gelooft sterk in de kracht van onderzoek en innovatie, zeker ook in de land- en tuinbouwsector.

Automatische plantmachines, optische sorteerders en nieuwe stalconcepten. Het zijn maar enkele voorbeelden van innovaties die de voorbije jaren tot stand kwamen met de steun van Vlaanderen. Innovatie in de land- en tuinbouwsector blijft belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. In het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling loopt er ook in 2020 een oproep om te investeren in innovaties in land- en tuinbouw. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Vanaf 1 maart tot en met 30 april 2020 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Aan de hand van dit instrument kunnen land- en tuinbouwers met sterke, innovatieve en vernieuwende ideeën innovatiesteun bekomen. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2020 is de vijfde oproep met een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen met als focus circulaire economie. De overblijvende 3,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per innovatief investeringsproject indien de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro indien de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Praktische informatie

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de webpagina van het Departement Landbouw en Visserij 'Projectsteun voor innovaties in de landbouw'.