Aantal aanvragen voor niet-productieve investeringen bij VLIF fors gestegen

Het aantal aanvragen van Vlaamse landbouwers voor 'niet-productieve investeringssteun', bijvoorbeeld steun voor investeringen in een betere bodem- of waterkwaliteit, is sterk gestegen. Een oproep leverde voor 1,7 miljoen euro aan steunaanvragen op, terwijl het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 2019 maar 8.000 euro aan gelijkaardige steun uitkeerde. Toch is er nog ruimte voor groei.

Om landbouwers te ondersteunen bij investeringen in erosievermindering, een betere bodemkwaliteit of de verbetering van het waterbeheer, lanceerde de Vlaamse regering een oproep om in te tekenen op 'niet-productieve investeringssteun'. Het gaat om investeringen die voor de landbouwer niet rechtstreeks iets opleveren, maar die wel bijdragen tot de biodiversiteit of tot een betere water- en bodemkwaliteit. De intekenperiode van de oproep liep van 1 juli tot 30 september van dit jaar. 

Voordien bestonden er ook al wel subsidies voor dergelijke investeringen, maar die waren amper bekend. Bovendien werd het budget en de lijst met mogelijke investeringen voor de zomer gevoelig uitgebreid. De subsidie kreeg daarnaast ook meer zichtbaarheid bij de landbouwers. 

N-VA-parlementslid Joris Nachtergaele vroeg bij Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) de cijfers op over die eerste oproep van niet-productieve investeringssteun door VLIF. Daaruit blijkt dat er 73 dossiers werden ingediend, goed voor 199 concrete steunaanvragen. De meeste aanvragen werden ingediend voor dossiers rond landschap (131) biodiversiteit kwam op de tweede plaats (41), gevolgd door wateropslag en waterinfiltratie (26). Steunaanvragen voor de bodem bleven beperkt tot één.

Alle dossiers samen waren goed voor ruim 1,7 miljoen euro aan investeringen. "Een immens verschil met het jaar 2019, toen de totale steun voor deze investeringen binnen het VLIF slechts 8.288 euro uitmaakte", zegt Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele. Toch gaat het nog maar om minder dan 60 procent van het voorziene budget. 

De N-VA-politicus ziet daarom nog ruimte voor verbetering. "De ambitie van de minister mag hier nog een pak hoger liggen, aangezien we deze zomer slechts 59 procent van het voorziene budget hebben gebruikt", aldus Nachtergaele. "We moeten deze investeringssteun, die vaak neerkomt op een volledige terugbetaling van de investering, nog meer bekend maken bij de landbouwers. Daarnaast moeten we ook met de boeren in dialoog gaan. Wat zijn de redenen waarom de boeren deze steun links laten liggen?"

Vandaag is er een tweede periode lopende om dossiers in te dienen voor niet-productieve investeringen bij VLIF. Die is gestart op 1 oktober en loopt nog tot en met 17 december 2021.