"Agroforestry logisch voor kippen met buitenloop"

Agroforestry of boslandbouw is een logische keuze voor pluimveebedrijven met een buitenloop. Het bevordert het natuurlijk gedrag, vermindert de stressgevoeligheid, vermijdt puntvervuiling en integreert de pluimveestal bovendien beter in het landschap. Dat zegt Daniel Van Kesteren van Avibel, die over zijn ervaringen zal getuigen op een infoavond rond het thema op 16 juni, een organisatie van het platform Agroforestry Vlaanderen. 

Agroforestry wordt al gauw geassocieerd met bomenrijen op een akker, maar kan evengoed toegepast worden in combinatie met veehouderij. Naast de stallen van het Oost-Vlaamse Avibel, een biologisch opfokbedrijf voor legkippen, ligt een scharrelweide die meer dan een hectare groot is. Op die hectare staan nu bomen en struiken, en daar heeft zaakvoerder Daniel Van Kesteren zo zijn redenen voor.

“Kippen zijn van nature bosdieren en mijden grote open vlakten”, aldus Van Kesteren. “Op die manier voelen de kippen zich veiliger en benutten ze beter de volledige oppervlakte van het perceel. Hoe beter de kip zich voelt hoe sterker ze zal zijn, waardoor ze ook een verhoogde resistentie kan opbouwen. De inrichting van de uitloop bevordert het natuurlijk gedrag en zorgt ervoor dat ze minder last hebben van stress, wat dan weer het verenpikken vermindert.”

Andere voordelen: het vermindert puntvervuiling rond de stal omdat de kippen zich verder weg van de stal bewegen en de mest meer verspreid op het perceel terechtkomt. Ze zijn beter beschermd tegen eventuele aanvallen van roofvogels en de aanplantingen zorgen bovendien ook voor een betere integratie van de pluimveestal in het landschap. Extra voordeel is dat wanneer kippen op jonge leeftijd aangeleerd worden naar buiten te gaan – zoals het geval is in het opfokbedrijf van Daniel – ze dat ook op latere leeftijd vlotter zullen doen.

“Tenslotte speelde ook het feit dat de aanplantkosten tot 80 procent gesubsidieerd worden door de overheid en de wetenschap dat er geen kapvergunning nodig is om de bomen eventueel ooit te rooien”, aldus nog Van Kesteren. Wie graag meer wil weten over agroforestry of met zijn eigen ogen wil zien hoe de aanplantingen op het bedrijf van Daniel Van Kesteren er uitzien, kan op 16 juni naar een infoavond in Aalter. Naast technische en juridische aspecten wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de PDPO-subsidiemaatregel, de dienstverlening en kennis rond agroforestry in Vlaanderen.

Inschrijven voor de infoavond kan via deze link of via 051/27 33 85.

Bron: VILT, 14 juni 2016