Beheerovereenkomst in de kijker tijdens Week van de Bij

Van 30 mei tot en met 5 juni is het Week van de Bij. Samen met landbouwers wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zich inzetten voor bijen, en voor meer biodiversiteit in het algemeen. Sinds 2000 stimuleert VLM boeren om vrijwillig maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu, het landschap en de natuur. Het betreft de vijfjarige beheerovereenkomsten die landbouwers tegen vergoeding kunnen afsluiten voor de bescherming van akker- en weidevogels, akkerrandenbeheer, erosiebestrijding, houtige landschapselementen, enz.

Met een video op YouTube zet VLM het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de kijker naar aanleiding van de Week van de Bij. “Mijn motivatie voor het afsluiten van een beheerovereenkomst is divers”, vertelt akkerbouwer Marc Govaert in het filmpje. “Ik ben bezig met milieu en met jacht. Voor de fauna en flora is het interessant. Als akkerbouwer doe ik aan insectenbestrijding en akkerranden geven mij de kans om de natuurlijke predatoren van luizen te vermeerderen in aantal.”

Verschillende beheerovereenkomsten die VLM aanbiedt, beogen de aanleg en het onderhoud van gras- en bloemenstroken. Hiervoor geldt dat hoe zwaarder de maatregelen zijn waarnaar de landbouwer zich bij de aanleg en het onderhoud van die stroken schikt, hoe meer die stroken bijdragen aan de biodiversiteit op het platteland. Vanzelfsprekend is dan ook de vergoeding hoger. Per hectare gaat het over een bedrag tussen 1.700 en 2.100 euro.

Bekijk de video op YouTube.


Bron: Vilt, 2 juni 2016