Belevingsdag water inspireert veehouders

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen ‘het onzichtbare goud van het bedrijf’. Dieren kwalitatief drinkwater kunnen bieden is voor veel veehouders echter een uitdaging. “Het afgelopen decennium is er al heel wat onderzoek gevoerd naar waterkwaliteit, waterbehandelingstechnieken en waterwinning voor drinkwatervoorziening voor vee”, weet Elien Dupon, expert water bij onderzoekscentrum Inagro. “Om de verzamelde kennis te delen met de sector, organiseerden we afgelopen donderdag een ‘Belevingsdag water’.” Het gesmaakte initiatief wordt deze week nog eens overgedaan in de Hooibeekhoeve in Geel.

In het demonstratieproject “Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf” verzamelden onderzoekscentra Inagro, de Hooibeekhoeve, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en PVL de voorbije twee jaar heel wat praktische kennis over drinkwatervoorziening voor vee. “Via demonstratie en sensibilisering willen we veehouders bewuster maken van het belang van kwalitatief drinkwater voor dieren”, legt Elien Dupon, expert water bij Inagro, uit. “We reiken de veehouders bijvoorbeeld instrumenten aan waarmee ze de kwaliteit van het beschikbare water kunnen beoordelen.”

Op de voorbije ‘Belevingsdag water in de veehouderij’ lieten zo’n honderd veehouders zich inspireren via een minibeurs en diverse workshops. “In Vlaanderen is er relatief weinig water beschikbaar”, aldus Dominique Huits, onderzoeker bij Inagro.” Om de grondwatervoorraden ook voor toekomstige generaties veilig te stellen, is er in bepaalde regio’s en voor specifieke grondwaterlagen een strenger grondwatervergunningenbeleid. Veehouders schakelen over naar andere, alternatieve waterbronnen. Maar de kwaliteit van dat grondwater is soms minder goed.”

Om zeker te zijn dat landbouwdieren kwalitatief water ter beschikking hebben, is ook hier het credo: meten is weten. “Het is belangrijk om regelmatig een waterstaal te nemen”, vertelt Dominique Huits. “Zo kan de veehouder de kwaliteit van het water opvolgen en een behandeling starten of bijsturen waar nodig. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van ozontechnologie, een opkomende waterbehandelingstechniek voor de veehouderij.”

Ook benieuwd naar deze en andere nieuwe technieken? Op 13 februari vindt de Belevingsdag water plaats in de Hooibeekhoeve in Geel. Inschrijven kan via de website van de Hooibeekhoeve.

Bron: 10 februari 2020