Checklist vermindert foutenlast van agromilieumaatregel

Om landbouwers te helpen met de correcte uitvoering van hun agromilieumaatregelen voorziet het Departement Landbouw en Visserij voortaan in checklists. Hiermee kan de landbouwer snel nagaan of aan de vereiste voorwaarden voldaan is. Er zijn checklists voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding en verwarringstechniek in de fruitteelt. Met deze ‘zelftest’, een nieuwigheid, hoopt het Departement Landbouw en Visserij de hoge foutenlast voor deze agromilieumaatregelen terug te dringen.

De voorbije jaren wezen inspecties door de Vlaamse overheid uit dat landbouwers de voorwaarden van de agromilieumaatregelen niet goed onder de knie hebben. Het betreft maatregelen waar een vergoeding tegenover staat omdat het milieu wel vaart bij de extra inspanningen die een landbouwer doet, bijvoorbeeld om onkruid mechanisch en niet chemisch te bestrijden. Bij de uitvoering ervan werden echter veel fouten vastgesteld, “te veel”, dixit het Departement Landbouw en Visserij. Dit leidt niet alleen tot verminderde uitbetalingen en sancties voor de betrokken landbouwer, maar ook tot verhoogde controles voor deze agromilieumaatregelen.

Om daar wat aan te doen, publiceert de landbouwadministratie nu korte en overzichtelijke checklists op zijn website voor alle drie de agromilieumaatregelen: teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding en verwarringstechniek in de fruitteelt. Het vervangt de infofiches niet want die bevatten meer gedetailleerde informatie. De checklists zijn bedoeld als een handig hulpmiddel van maximaal één pagina dat kan bijdragen aan de correcte uitvoering van de maatregel en een gunstige afloop van een controle. “De checklists zijn niet verplicht te gebruiken, niet terug te sturen naar de buitendienst en hoeven ook niet voorgelegd te worden bij controle”, verduidelijkt het Departement Landbouw en Visserij.

Een landbouwer die een vergoeding van 260 euro per hectare claimt voor mechanische onkruidbestrijding kan via de checklist bijvoorbeeld verifiëren of hij daadwerkelijk geen herbiciden inzet tijdens de hoofdteelt, maar evenmin tijdens de voorteelt en de voorbereidingswerken. Bij een controle op de agromilieumaatregel komt het er voor de landbouwer op aan om de mechanische onkruidbestrijding te kunnen aantonen. Dat kan met een factuur van een loonwerker, een schoffelmachine voor achter de tractor maar niet door een handschoffel uit het tuinhok te halen. Per teelt dient een teeltfiche te worden bijgehouden waarin de verschillende toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken worden beschreven.

De checklists zijn terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij elke agromilieumaatregel, onder de infofiche.
Bron: Vilt, 7 maart 2017