Circulair watergebruik vindt steeds meer ingang in de landbouw

Het aantal land- en tuinbouwers dat investeert in circulair watergebruik stijgt jaar na jaar. Dat antwoordde Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) tijdens de commissievergadering op een vraag van parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).

Omdat de kwaliteit van het water (zout- en bacteriegehalte) een belangrijke factor is in de landbouw, wordt nog veel grondwater gebruikt. Volgens de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit 2018 gebruikt de landbouw 53 procent van het totale grondwaterverbruik in Vlaanderen. Jaarlijks is dit goed voor 55 miljoen kubieke meter grondwater.

Maar naast het gebruik van grondwater, wordt de laatste jaren ook sterk ingezet op alternatieve waterbronnen, zoals hemelwater of gezuiverd afvalwater dat hergebruikt wordt. Er lopen ook verschillende projecten waarin land- en tuinbouwers aan de slag gaan met peilgestuurde drainage, subirrigatie en kleinschalige stuwen.

VLIF-steun

Voor bepaalde investeringen kunnen landbouwers bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) aankloppen. “Ze kunnen steun aanvragen in het kader van circulair watergebruik specifiek voor opslag van drainwater, opslag en hergebruik van condenswater van warmtekrachtkoppeling (wkk), opvang- en recirculatiesystemen van drainwater voor grondloze tuinbouw in open lucht, enzovoort”, somt Crevits op.

In 2018 werden 462 investeringen geselecteerd die te maken hadden met circulair watergebruik, voor een bedrag van 3,7 miljoen euro. In 2019 was dit aantal gestegen naar 567 investeringen voor een geselecteerd investeringsbedrag van 6,2 miljoen euro. In 2020 bedroeg het aantal geselecteerde investeringen zelfs 643, goed voor 6,1 miljoen euro.

"Water is een schaars goed waar we spaarzaam mee moeten omspringen", aldus Crevits. "Land- en tuinbouwers investeren steeds meer in circulair watergebruik zodat er geen water verloren gaat."

Bron: Vilt, 24 februari 2021