Eerste VLIF-steunaanvragen via e-loket zijn een feit

Sinds dit jaar kunnen land- en tuinbouwers die investeringssteun willen aanvragen bij de Vlaamse overheid hun VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket. In totaal werden 557 dossiers ontvangen, goed voor 4.013 verschillende investeringstypes. Om het nieuwe systeem zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft het Departement Landbouw & Visserij enkele tips klaar, en om de slaagkans te verhogen zal het in de toekomst mogelijk worden om te ‘herkansen’.

In haar streven om alle communicatie tussen boer en overheid zo veel mogelijk te digitaliseren, wil het Departement Landbouw & Visserij meer en meer dienstverlening via het e-loket laten verlopen. Een laatste nieuwigheid is de mogelijkheid om een VLIF-steunaanvraag digitaal in te dienen. Dat kon dit jaar voor het eerst: tijdens een eerste blokperiode werden via het e-loket 557 dossiers ingediend, goed voor 4.013 verschillende investeringstypes. Handig is dat ook de opvolging van de dossiers via de berichtenbox van het e-loket verloopt.

Om alles in goede banen te leiden, heeft het Departement een handleiding online geplaatst en geeft het ook enkele tips mee. Zo moet u zich nog niet als landbouwer registreren als u overnamesteun wenst en is het belangrijk om telkens de juiste investeringsomschrijving te kiezen. Als u bijvoorbeeld steun vraagt voor een geavanceerde spuitmachine (30% steun) en tijdens de dossierbehandeling blijkt het om een gewone spuitmachine (15% steun) te gaan, zal uw steunaanvraag afgekeurd worden. Alle mogelijke investeringsomschrijvingen vindt u online.

Verder is het belangrijk om goed op de voorgestelde eenheden te letten en om uw steunaanvraag geruime tijd voor het afsluiten van de blokperiode in te dienen, zodat u een tijdsbuffer inbouwt voor moesten er eventueel technische problemen opduiken. Ook als u nog vragen moest hebben, is het beter van uw aanvraag vroeg genoeg in te dienen. Zo vermijdt u ook dat u moet wachten voor u geholpen wordt via de VLIF-infolijn: 78 procent van de steunaanvragen werden immers ingediend in de laatste tien dagen voor het afsluiten van de blokperiode.

In de toekomst zal het ook mogelijk zijn te herkansen. Vanaf eind mei zal een knop ‘herkansen’ het mogelijk maken uw dossier volledig opnieuw te laten evalueren. Dat kan nog tot 30 juni. Belangrijk daarbij is wel te weten dat bij een herkansing, uw initiële steunaanvraag en bijbehorend selectieresultaat volledig geannuleerd wordt.

Meer info via de VLIF-infolijn (02 552 73 20). Uw aanvraag indienen kan hier.

Bron: Vilt, 13 mei 2015