Eetbaar landschap

De Westhoek is een uitzonderlijke regio. Zeker door de combinatie van het prachtige en gevarieerde landschap, de zichtbare sporen van oorlogen en de ligging langs natuurlijke én culturele grenzen. Hier hangen talloze histories aan vast. Via tentoonstellingen, activiteiten en fiets- en wandelroutes wil het project ‘Eetbaar Landschap’ getuigen van het vruchtbare verleden en heden van deze streek. De talrijke projectpartners belichten de vele gezichten van de landbouw, met al het eetbare uit en van de streek.

Zo is er de tentoonstelling ‘Eetbaar Landschap’ over het lekkers uit het Heuvelland. Deze interactieve expo troont je mee: van de beboste heuveltoppen tot in de verbouwde vlakte. Hoe beïnvloeden landbouw en landschap elkaar? Wat groeit er op de akkers? Wat beweegt er in de weiden? Welke bessen blinken er in het struikgewas? Ontdek hier de geheimen en bijzondere weetjes: van de wilde pluknatuur en de streekeigen lekkernijen tot de verwerkte producten die je in de supermarkt vindt. De expo is gratis te bezoeken tot 1 mei 2017 in de kerk van Kemmel.

 CAG werkt onder andere mee aan de historische expo 'Recht van 't veld', die vanaf 21 oktober in het Stadsarchief Ieper te bezichtigen is. Meer info en de kalender met uiteenlopende activiteiten vind je op www.eetbaarlandschap.eu. Dit LEADER-project Westhoek is een samenwerking tussen Inagro, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Gemeente Heuvelland, Gemeente Mesen, Stadsarchief Ieper, Stad Poperinge, Erfgoedcel CO7, Plattelandsklassen, Landelijke Gilden, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Vleteren en CAG.

Bron: Nieuwsbrief - Het Virtuele Land: mei - juni 2016