Feedback nodig vanop terrein over agromilieumaatregelen

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III, 2014-2020) van de Vlaamse overheid is halfweg. Via agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten draagt het programma bij tot natuur- en milieudoelen. Het effect van de maatregelen hangt echter voor een belangrijk deel af van de toepassing op het terrein. Daarom peilt een enquête naar de effecten en naar knelpunten en verbetervoorstellen voor de verschillende maatregelen. Alle landbouwers worden per e-mail uitgenodigd om feedback te geven. De enquête is landbouwer-specifiek zodat een akkerbouwer uit de polders bijvoorbeeld geen tijd verspilt met het invullen van vragen over erosiebestrijding op hellende percelen.

Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren samen een enquête over de agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten. Elke landbouwer die deze maatregelen toepast, of dat in de toekomst zou kunnen doen, krijgt de kans om hierover input te geven. De overheid wil een goed beeld krijgen van wat er leeft en rekening houden met de geventileerde meningen. Vandaar de warme oproep om de enquête massaal in te vullen. De vragenlijst dient online ingevuld te worden en valt deze week in de mailbox. Alle resultaten worden anoniem verwerkt zodat landbouwers met een gerust hart kritisch kunnen zijn.

Het landbouwbeleid dat Europees vorm krijgt en door Vlaanderen uitgerold wordt, stuurt landbouwers hoe langer hoe meer in de richting van milieu-, natuur- en landschapszorg. Een respondent die dat helemaal geen taak vindt van de landbouw, maar op zijn bedrijf enkel bezig wil zijn met voedselproductie, mag dat recht voor de raap antwoorden. Ongetwijfeld zullen er ook heel wat respondenten zijn die landbouw en natuur zodanig met elkaar verweven vinden dat milieu- en natuurbescherming een vanzelfsprekend iets is. En nog anderen zullen agromilieumaatregelen voornamelijk uitvoeren vanwege de mooie vergoeding, of uit bittere noodzaak om het bedrijf financieel leefbaar te houden. Dat kan in het kader van deze enquête ook een keer gezegd worden.

Wanneer landbouwers de enquête starten via de link in de e-mail van het Departement Landbouw en Visserij, dan start een gepersonaliseerde vragenlijst. De vragen hebben enkel betrekking op maatregelen(pakketten) die ze reeds uitvoeren of waarvoor ze in aanmerking komen. Akkervogelbescherming gebeurt gebiedsgericht zodat heel wat landbouwers zich niet hoeven, maar ook niet kunnen, uitlaten over de wenselijke vergoeding voor een vogelvoedselgewas of een kruidenrijke grasstrook die nestgelegenheid biedt. Net zomin kan een landbouwer uit Noord-Limburg of de kustpolders zijn mening kwijt over de nieuwe randvoorwaarden erosie en de beheerovereenkomst erosiebestrijding. De antwoorden zullen dus altijd komen van landbouwers die ervaring hebben met deze of gene maatregel, en van de groep die nog aarzelt om in te stappen.

Bron: Vilt, 30 januari 2018