Krijg eens les in een hoogstamboomgaard

In Limburg werd het startschot gegeven van een nieuw LEADER-project dat hoogstamboomgaarden in de kijker wil zetten. Via ‘De boomgaard als school en atelier’ wordt het voor leerkrachten van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs mogelijk om een les of een workshop te organiseren in een hoogstamboomgaard. Bedoeling van het project is om het grote publiek terug bewust te maken van het belang en de waarde van hoogstamboomgaarden. 

Het is al lang geen geheim meer dat de provincie Limburg erg haar best doet om hoogstamboomgaarden weer bekend te maken bij het grote publiek. De Nationale Boomgaardenstichting lanceert daarom, met de steun van de provincie Limburg, Europa en Vlaanderen, ‘De boomgaard als school en atelier’, een LEADER-project dat educatieve pakketten en workshops uitwerkt om het belang en de waarde van de hoogstamboomgaard nog eens extra in de verf te zetten.

Om economische redenen hebben veel hoogstamboomgaarden plaats moeten maken voor de laagstam, maar de laatste tien jaar neemt de aandacht voor de hoogstamboomgaarden weer toe. “Het is daarom belangrijk projecten te ondersteunen die de hoogstamboomgaarden terug onder de aandacht brengen van het grote publiek én die gelijktijdig inzetten op degelijk onderhoud zodat de hoogstamboomgaarden terug hun landschappelijke, ecologische en toeristische rol terug kunnen opnemen, zonder afbreuk te doen aan de economische waarde van de Limburgse fruitteelt,” aldus gedeputeerde van landbouw Inge Moors.

“Om te verhinderen dat de hoogstamboomgaarden helemaal uit het Haspengouws landschap verdwijnen, willen we de plaatselijke gemeenschap laten kennismaken met de intrinsieke waarden van hoogstamboomgaarden. En die gaan veel verder dan de toeristische waarde tijdens de bloesemperiode,” zegt Paul Van Laer, coördinator van de Nationale Boomgaardenstichting vzw. De stichting heeft 16 waarden uitgewerkt, waaronder de bijdrage aan het landschappelijk karakter en de Haspengouwse streekidentiteit, de fruitproductie, de toeristische waarde en de ecologische waarde.

Met het nieuwe project willen de organisatoren een breed publiek naar de hoogstamboomgaarden zelf halen. “Een grote verscheidenheid aan werkvormen moet het mogelijk maken verschillende doelgroepen te bereiken”, aldus Van Laer. “We focussen daarbij sterk op de schoolgaande jeugd maar ook op geïnteresseerde boomgaard- en fruitliefhebbers en zelfs professionele fruittelers. Educatieve onderwijspakketten, workshops, demo’s of publieksactiviteiten worden, in samenwerking met de partners zoals Plattelandsklassen vzw, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en PCFruit uitgewerkt.” 

Bron: Vilt, 3 november 2016