Landbouwers kiezen voor investering en innovatie

In 2019 heeft het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) 138 miljoen euro steun geselecteerd aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven waarvan om en bij 60 miljoen euro Vlaamse steun. Daarnaast werd ook 8 miljoen euro specifieke steun toegekend voor innovatieve projecten, overnamesteun voor jonge landbouwers, steun voor de agrovoedingssector en waarborgen. Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) vindt het belangrijk dat drie kwart van de toegekende steun naar investeringen gaan die in hoge mate bijdrage aan de verduurzaming van de productie. “Sinds vorig jaar is er een categorie van 40 procent toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Dat is een weg die we verder willen inslaan.”

Onze land- en tuinbouwers zijn in 2019 blijven investeren, er werden 16.262 investeringsprojecten ingediend.  Hiervan werden 15.162 projecten goed voor bijna 604 miljoen investeringen geselecteerd, in 9 dossiers op 10 werd een gunstige beslissing genomen.

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de geselecteerde projecten in West-Vlaanderen gebeuren. Op de tweede plaats volgt de provincie Antwerpen met 19 procent.

Tabel met overzicht van investeringskosten

De meeste steun ging naar investeringen in energiebesparingen en investeringen voor automatisering en emissie reducerende technieken. Deze investeringen kunnen op 30 procent steun rekenen. Sinds 2019 is er ook een steuncategorie van 40 procent toegevoegd voor investeringen in technologieën die boven het gemiddelde bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen rekenen op financiële steun als ze een landbouwbedrijf willen overnemen. In 2019 werden er 156 dossiers ingediend waarvan er 148 werden geselecteerd voor steun. Er werden 98 dossiers behandeld, waarvan er 82 goedgekeurd werden. Goed voor een steunbedrag van 4,2 miljoen euro.

Tabel aanvragen

Innovatie

In 2019 was duurzaam waterbeheer het thema van de projectoproep innovatiesteun. Voor alle projecten werd 5,3 miljoen steun voorzien waarvan 1 op 7 de focus had op duurzaam waterbeheer. 40 procent van de geselecteerde projecten zal uitgevoerd worden in West-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen.

Tabel met aangevraagde versus subsidiabele investeringskosten

Ook in de oproep steun aan de agrovoedingssector was duurzaam waterbeheer een prioritair thema. Hier werden in totaal 17 projecten geselecteerd en werd bijna 4 miljoen euro steun voorzien.

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij kan je het volledige rapport raadplegen.

Bron: Vilt, 16 juni 2020