Leden producentenorganisatie Vlaams Hoeverund kregen 15 tot 20 cent meer per kilo karkas

De producentenorganisatie Vlaams Hoeverund maakt een positieve balans op van haar eerste werkjaar. “In boekjaar 2020 kreeg elk lid van de producentenorganisatie tussen de 15 en 20 cent extra per kilo karkas”, legt voorzitter Johan Pattyn uit in Boer & Tuinder. “Volgend jaar willen we nog verder groeien en onze afnemers motiveren om mee te stappen in ons verhaal rond carbon farming.”

Om de onderhandelingspositie van landbouwers in de keten te verbeteren, stimuleert de Europese Unie de oprichting van producentenorganisaties. In 2019 gaven zowel de Europese als de Vlaamse overheid opstartsteun voor nieuw erkende producentenorganisaties. Iets waar de producentenorganisatie (PO) Vlaams Hoeverund kon gebruikmaken.

“In 2019 waren de prijzen voor vleesvee slecht. We hadden de indruk dat de handel profiteerde van zijn machtspositie en met zes vleesveetelers beslisten we om een producentenorganisatie op te richten”, herinnert Pattyn zich. Hoewel een wettelijk minimum van 40 leden telt om een erkenning als PO te kunnen krijgen, vormde dit geen belemmering. Al van bij de start tekenden een vijftigtal vleesveehouder in. Allemaal kweken zijn Belgisch witblauw runderen op een gesloten bedrijf. Wie toetreedt tot de PO moet vier aandelen kopen van 250 euro per stuk.

Van 2.400 naar 4.000 verkochte runderen?

In het eerste werkjaar, dat een deel van 2019 en volledig 2020 beslaat, heeft PO Vlaams Hoeverund 2.416 dieren geleverd, voornamelijk aan Colruyt, en werd een omzet gedraaid van zeven miljoen euro. “We konden een redelijke winst optekenen”, aldus de voorzitter, “maar dat was ook te danken aan het feit dat we de eigen operationele kost niet hebben verrekend en we opstartsteun kregen.” De winst die de PO maakt, wordt uitgekeerd aan de leden onder de vorm van een nabetaling. Na het eerste boekjaar ging het om een nabetaling van enkele tientallen euro’s per geleverd dier of omgerekend 15 tot 20 cent extra per kilo karkas.

Minder dan twee jaar na oprichting is PO Vlaams Hoeverund doorgegroeid naar ruim 100 leden. “We leveren 60 tot 70 dieren per week of 3.500 tot 4.000 dieren per jaar. In tegenstelling tot de opstart gaat het zowel om mannelijke als om vrouwelijke runderen. We verwachten in 2021 een omzet te draaien van meer dan tien miljoen euro”, klinkt het. Colruyt is nog steeds de belangrijkste afnemer, maar de PO is ook in onderhandeling met andere afnemers om Vlaams Hoeverund als merk beter in de markt te zetten.

Kosten drukken en van elkaar leren

Een andere meerwaarde die de PO levert, naast een betere prijs uit de markt halen, is het drukken van de kosten door het organiseren van samenaankopen van bijvoorbeeld koeborstels of sperma. Maar ook als lerend netwerk vervult de organisatie een essentiële rol. “De kwaliteit van onze dieren is serieus verbeterd door de communicatie tussen onze leden”, meent Pattyn. “Hier en daar hebben leden hun werkwijze moeten bijsturen en zijn ze bijvoorbeeld ander voeder beginnen gebruiken. Als lid van de PO moet de kwaliteit van je dieren immers aansluiten bij die van de rest.”

Voor de nabije toekomst ziet de producentenorganisatie nog ruimte voor groei. “We willen wel gericht gaan groeien, maar niet onbeperkt. Onze groei moet een meerwaarde betekenen voor onze leden”, luidt het. Een ander facet waar de producentenorganisatie verder werk wil van maken, is duurzaamheid. “We willen meer inzetten op carbon farming of koolstoflandbouw en we proberen afnemers te motiveren daarin mee te stappen”, aldus nog Pattyn.

Bron: Vilt, 24 augustus 2021