Limburg tilt distributie streekproducten niveau hoger

Er zijn concrete plannen om in de provincie Limburg 30 boerderij- en andere winkels en 20 horecazaken te openen met focus op streekproducten. Puur Limburg, een coöperatie van elf Limburgse producenten, krijgt daarvoor financiële steun van de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa. Ook vijf andere projecten krijgen plattelandssubsidies. Daarbij is de zoektocht naar verwerkings- en consumptiemogelijkheden voor de lokaal geteelde knol yacon. “Elk project werkt als een hefboom om de leefbaarheid op het platteland te versterken”, aldus gedeputeerde van Landbouw en Platteland Inge Moors.

De provincie Limburg, Vlaanderen en Europa maken in totaal 360.000 euro vrij voor zes plattelandsprojecten. Het opvallendste is dat van Puur Limburg. "Heel concreet beoogt Puur Limburg over te gaan tot de oprichting van tien 'Puur Limburg'-boerderijwinkels, twintig 'Puur Limburg'-shops en twintig 'Puur Limburg'-horecazaken Daarnaast ontwikkelen we een pilootproject rond twee professionele afhaalpunten en worden er vijf pick-up-and-delivery-routes in Limburg opgezet,” zegt coördinator Sander Dragt. In de nieuwe winkels zal je kwaliteitsvolle, seizoensgebonden en ambachtelijke producten van Limburgse bodem kunnen kopen. De start van het distributieplatform wordt gefaciliteerd met een subsidie van ruim 153.000 euro.

De rest van het geld is verdeeld over nog vijf projecten. Zo kan de gemeente Hoeselt een van haar wandelingen, die start aan de Kluis van Vrijhern, aantrekkelijker maken door gebruik te maken van special effects, drones, acteurs en een app die wandelaars kunnen downloaden. Ook de vele Hoeseltse fruitbedrijven krijgen bijzondere aandacht in de belevingswandeling. Neerpelt kan met het geld een kinderwandelpad en mindervalidepad aanleggen in het Kolisbos. Er komen ook meer plaatsen in Haspengouw waar mensen kunnen paalkamperen. In België zijn er 30 paalkampeerplaatsen, waarvan tot op heden slechts twee in Limburg.

En de yacon, een nieuw knolgewas, kan dankzij de investering bekendgemaakt worden bij de Limburgse consument als een nieuw lokaal geteeld landbouwproduct. De knol is familie van de aardpeer en schorseneer en is afkomstig uit Peru. De bijzondere en subtiele zoete smaak maakt yacon zeer geliefd. Door de lage calorische waarde is de nieuwe groente ook voor de voedingsindustrie zeer interessant. Op Agropolis, het agro-industrieterrein van Kinrooi, worden de verwerkingsmogelijkheden onderzocht. Het project, waar in totaal 40.000 euro voor uitgetrokken wordt, wil in samenwerking met lokale landbouwers en een aantal Limburgse ‘ambassadeurs’ yacon naar de Limburgse keukens brengen.

Met ‘Handel op het platteland gecoacht’ wil de provincie Limburg een proefproject starten dat plattelandsgemeenten moet ondersteunen bij het opstellen van een verbeterplan inzake basisvoorzieningen in hun dorp. “Het lokale voorzieningenaanbod bepaalt in sterke mate de leefbaarheid en de duurzaamheid van plattelandsdorpen. Binnen ons plattelandsbeleid willen we hier uiteraard oog voor hebben”, verklaart Moors, die de nadruk legt op de 174.000 provinciale cofinanciering van de zes projecten. Zij voegt daar nog aan toe dat de goedgekeurde projecten de leefbaarheid op het platteland en de Limburgse plattelandseconomie bevorderen. Voor de nieuwe projectoproep van 2017 is meer dan één miljoen euro aan provinciale, Vlaamse en Europese middelen beschikbaar.

Bron: Vilt, 15 november 2016