Limburgse platteland krijgt nieuwe investeringsinjectie

Via zes nieuwe projecten investeren Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg in totaal meer dan 900.000 euro in het Limburgse platteland. Het gaat onder meer om een project ter ondersteuning van land- en tuinbouwers die zich willen verdiepen in de marktkansen van bio. Met de steun voor een ander project gaat de Nationale Boomgaardenstichting een opleidingscentrum uitbouwen voor traditionele fruitverwerkingsmethoden. De stad Sint-Truiden laat toeristen en bewoners nog meer genieten van de Haspengouwse fruitstreek als fraai landschap.

Met een totale investering van 909.000 euro in zes verschillende plattelandsprojecten moet het Limburgse platteland opnieuw een stukje leefbaarder en aantrekkelijker worden. “Deze zes projecten delen één gemeenschappelijke ambitie: ze richten zich op de kansen van het platteland en zoeken naar oplossingen voor een aantal pijnpunten die wegen op de leefbaarheid van ons platteland”, aldus gedeputeerde Inge Moors. De provincie kondigde eerder ook al aan te investeren in de verdere uitbouw van de wijnbouw.  

Een project dat in het oog springt is ‘Bio-scope Limburg’, een intensief begeleidingstraject voor bioboeren in spe waarin BioForum Vlaanderen samen met het Innovatiesteunpunt meer dan 92.000 euro investeert. De provincie Limburg trekt daar aanvullend op de Europese en Vlaamse steun 15.000 euro voor uit. Bedoeling van het project is om land- en tuinbouwers te ondersteunen die zich willen verdiepen in de marktkansen van bio, de biologische teelt en de omschakeling naar biolandbouw. “Er bestaat een aanzienlijke kloof tussen vraag en aanbod van bioproducten”, aldus Sander Van Haver, projectverantwoordelijke bij het Innovatiesteunpunt.

“We willen hier met Bio-scope op inspelen door eerst samen met de verschillende ketenactoren uit de sector de regionale vraag naar bioproducten in kaart te brengen”, zo legt Van Haver uit. “Vervolgens worden inspiratietours, trefdagen en bedrijfsbezoeken georganiseerd om zo de land- en tuinbouwers te inspireren en te verduidelijken dat kiezen voor omschakeling naar bio een duurzame toekomstgerichte piste kan zijn voor hun bedrijf.” Het bio-areaal neemt jaar na jaar toe, maar de aangroei is niet voldoende om de sterk groeiende vraag in te vullen. Daarom vindt Limburgs gedeputeerde van Landbouw Inge Moors het belangrijk om marktkansen beter te benutten en de omschakeling naar bio op regionaal niveau te ondersteunen in functie van de marktvraag.

Een ander fraai voorbeeld van een plattelandsproject in Limburg gaat uit van de sociale werkplaats verbonden aan de Nationale Boomgaardenstichting. Met het project Fruit Plus wil de organisatie in het hart van de fruitstreek een loods bouwen die dienst zal doen als een opleidings-, praktijk- en belevingscentrum. “Hier zullen liefhebbers en professionelen opgeleid worden in de ambachtelijke fruitteelt, meer bepaald in het bewaren en bewerken van fruit. Bezoekers kunnen dan weer terecht in het ontvangst- en bezoekerscentrum dat ingericht zal worden in een oude hoeve”, verklaart coördinator Paul Van Laer. Gedeputeerde Moors kijkt uit naar nieuwe toepassingen van traditionele verwerkingsmethoden voor fruit zoals distillaten, fruitwijnen, Haspengouwse ciders, appelsap of mengsappen van fruit.

Met het project ‘Ontmoeten in Den Dries’ wil het OCMW van Wellen dan weer meer dan 64.500 euro investeren om Den Dries uit te bouwen tot een ontmoetingsplek met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare groepen. De stad Peer investeert op zijn beurt 320.000 euro in Het Dommelhuis, een ontmoetingsruimte waar verschillende sectoren die het beheer van de open ruimte op zich nemen overleg kunnen plegen. “Op het niveau van de vallei werken de actoren die het landschap van de Dommelvallei beheren samen aan het beheer en onderhoud van het gebied”, zo licht de dienst Ruimte van de stad Peer toe. “Landbouwbedrijven, Natuurpunt, Vlaams gewest en de gemeente overleggen om de kwaliteit van landschap en natuur te behouden en waar het kan te verbeteren.”

Met het project ‘Volkstuinen aan de Wijkstraat’ wil de stad Tongeren de bestaande volkstuintjes moderniseren en uitbreiden en mikt hierbij op minstens tien nieuwe tuiniers naast de huidige 23. Het project ‘Kijk Op Sint-Truiden en Haspengouw’ wil met een investering van meer dan 100.000 euro dan weer voor extra landschapsbeleving zorgen, zowel voor toeristen als bewoners. “Met dit project leiden we je naar welgekozen plaatsen waar je kan genieten van adembenemende uitzichten en zetten we echt in op beleving en informatie over streek, geschiedenis en bezienswaardigheden,” aldus Hilde Vautmans, schepen van toerisme. Een nieuw uitkijkplatform, diverse panorama-borden en kijkers moeten de bezoekers onderdompelen in het Haspengouwse landschap en ervoor zorgen dat ze op eigen tempo de streek kunnen ontdekken.

Bron: VILT, 7 juni 2017