Maximale voorschotten aan landbouwsteun door de droogte

Begin deze maand keurde de Europese Commissie enkele maatregelen goed om de gevolgen van de extreme droogte voor landbouwers te verzachten. De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten door verhoogde voorschotten uit te betalen. Het gaat om voorschotten tot 70 procent op de inkomenssteun en tot 85 procent op de betalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid. Die laatste soort betalingen slaat bijvoorbeeld op vergoedingen voor agromilieu- en klimaatmaatregelen.

Door de droogte zien de landbouwers de opbrengsten van hun gewassen sterk verminderen. Ook de eigen veevoederproductie staat onder druk waardoor landbouwers voor extra uitgaven staan. Om aan de zorgen van de Europese landbouwers tegemoet te komen, besloot de Europese Commissie dat de lidstaten hogere voorschotten mogen uitbetalen aan landbouwsteun. Voor de rechtstreekse betalingen is het voorschot opgetrokken van 50 naar 70 procent, en voor de plattelandssteun van 50 tot 85 procent.

De Vlaamse overheid laat via het Departement Landbouw en Visserij weten dat het hiervan maximaal gebruik zal maken ter ondersteuning van de landbouwers. Eind oktober wordt het voorschot op de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers uitbetaald. Eind november volgt het voorschot op de vergroeningspremie en de zoogkoeienpremie. De betalingen van het resterend bedrag in december worden verhoogd van 90 naar 95 procent.

In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder (begrazen of maaien), zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied. Het is niet uitgesloten dat de Commissie op verzoek van de lidstaten nog bijkomende versoepelingen van de vergroeningsvoorwaarden toelaat. Het Departement Landbouw en Visserij zal daar dan onmiddellijk over communiceren.

Bron: Vilt, 7 augustus 2018