Nieuwe oproep plattelandsprojecten - provincie Limburg

De Plaatselijke Groep Haspengouw heeft een nieuwe oproep gelanceerd. Daarmee kan tot 65% van de projectkosten worden gefinancierd. "Binnen de nieuwe projectoproep voorzien we 608 350 euro aan cofinanciering, goed voor een totaal van 936 000 euro aan nieuwe projectinvesteringen in Haspengouw," aldus gedeputeerde Moors. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de volgende thema’s en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer
  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

"Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, genieten de voorkeur", vult gedeputeerde Inge Moors aan. "Ze vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland."

Projectconcepten kunnen tot en met 24 maart 2017 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. De goedkeuring van de projecten door de Plaatselijke Groep Haspengouw is voorzien voor eind 2017. De uitvoering van de projecten kan dan vlak erna starten.

 

Het subsidieprogramma LEADER maakt deel uit van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De Europese Unie, de Vlaamse overheid en de provincies stimuleren via deze weg lokale initiatieven om het economisch en maatschappelijk weefsel van het platteland te versterken. De provincie Limburg, gemeenten en plattelandsactoren uit de publieke en private sector bundelen hiervoor hun krachten binnen de Plaatselijke Groep. Die behelst in Haspengouw een gebied van 16 Limburgse gemeenten. De focus in het huidige PDPO III 2014-2020 Leaderprogramma ligt op ‘leefbare dorpen’, ‘bodem- en waterbeheer’ en ‘landbouw- en natuureducatie’.

Meer gedetailleerde info over de eerste projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be.