Provincies trekken nieuwe plattelandscampagnes op gang

Zowel de provincie Antwerpen als de provincie Vlaams-Brabant maken een nieuwe lijst met plattelandsprojecten bekend die kunnen rekenen op Europese, Vlaamse en provinciale financiële ondersteuning. Antwerpen engageert zich voor 13 projecten die kunnen rekenen op een totale cofinanciering van 894.000 euro, in Vlaams-Brabant gaat het samen om meer dan 1,3 miljoen euro voor 14 projecten. De provincies Limburg en Oost-Vlaanderen en ook Antwerpen lanceren dan weer een oproep voor nieuwe projecten. 

De provincies ontfermen zich als projectpartners over de praktische afhandeling van de Europese plattelandsprojectaanvragen. In zowel Antwerpen als Vlaams-Brabant werd net een nieuwe lijst met geselecteerde projecten bekendgemaakt, terwijl in Oost-Vlaanderen en Limburg een oproep gelanceerd werd voor nieuwe projecten. In Vlaams-Brabant gaat het over 14 projecten die samen op een budget kunnen rekenen van 1.366.810 euro. Het gaat om projecten in Ganspoel, de Getevallei, het Hageland, Kampenhout, de Brabantse Kouters, het Pajottenland, de Vlaamse Rand en Grimbergen.

“We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland”, zegt gedeputeerde voor plattelandsbeleid Monique Swinnen daarover. “Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor een dynamisch platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom.” 

In Antwerpen zijn 13 plattelandsprojecten goedgekeurd, waaraan een totaalbedrag van 893.906 euro cofinanciering is gekoppeld. Tegelijk is ook een oproep gelanceerd waardoor lokale besturen, middenveldorganisaties en ondernemers in 2017 opnieuw innovatieve plattelandsprojecten kunnen indienen. “Volgend jaar zal er meer dan 2.600.000 euro beschikbaar zijn,” aldus gedeputeerde Peter Bellens. “De indiening gebeurt in twee trappen. Voor 16 februari moet je verplicht een beknopt projectidee aanleveren bij onze adviseur platteland. De definitieve indiening is pas op 28 april.” 

Ook Oost-Vlaanderen gaat op zoek naar nieuwe ideeën voor plattelandsprojecten die passen binnen volgende thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen of open ruimte. Voor de oproep in 2017 is er 1,7 miljoen euro beschikbaar, projecten kunnen maximaal 65 procent cofinanciering krijgen. In Limburg tenslotte worden volgend jaar 400.000 euro aan nieuwe projectsubsidies toegekend in het Leadergebied Kempen en Maasland binnen de thema’s bodem- en waterbeheer. 

Bron: VILT, 19 oktober 2016