Regionaal Landschap plantte afgelopen twee jaar in Gooik tien hoogstamboomgaarden aan

Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei plantte de afgelopen twee jaar in het kader van het door de provincie gesteunde project 'Boomgaardenparels Gooik' in deze Vlaams-Brabantse gemeente tien hoogstamboomgaarden aan. Die zijn volgens directeur Alwin Loeckx in een landbouwgebied als het Pajottenland van oudsher zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

"Door de oprukkende verstedelijking en klimaatverandering staat de biodiversiteit hier onder grote druk. Hoogstamboomgaarden en bloemenakkers zijn niet alleen een genot voor de mens en het landschap, maar ook voor de dieren. Steenuilen, egels, vlinders en dergelijke vinden er voedsel, rust en een nestplaats", aldus Loeckx. Niet alleen in Gooik, maar ook elders in het Pajottenland legde het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei reeds een tiental hoogstamboomgaarden aan. Daarnaast werd bij fruittelers ook meer dan 2.000 vierkante meter aan bloemenakker ingezaaid. Via scholen werden nog eens 200 zakjes bloemenzaad verdeeld.

Daarnaast werd door verspreiding van informatie ook ingezet op het vergroten van het draagvlak voor ecologische projecten. Zo werd een boomgaardenspel en een educatief pakket ontwikkeld en een wandelkaart uitgewerkt langs boomgaarden in Gooik.

Ook werd de website www.goedgeplukt.be die vrijwilligers-plukkers koppelen aan boomgaarden om te plukken uitgebreid tot de hele regio en er werd ook een plukcursus ingericht voor vrijwilligers. De mobiele fruitpers die de appeloogst verwerkt tot fruitsap werd ondersteund en het gebruik ervan gepromoot. De organisatie richt ook samenkoopacties in voor fruitbomen.

Bron: BELGA