Twaalf nieuwe boslandbouwers in spe

Het onderzoeksconsortium ‘Agroforestry Vlaanderen’ maakt bekend dat er dit jaar dertien aanvragen zijn binnengelopen voor de subsidie boslandbouw. Twaalf van de dertien dossiers werden goedgekeurd zodat een even groot aantal landbouwers de aanplanting nu kan (niet moet, nvdr.) realiseren. Het merendeel van de 21 aangemelde percelen is grasland, samen goed voor een oppervlakte van 27 hectare. Meest populair zijn noten- en fruitbomen. Landbouwers die het voorbeeld van deze boslandbouw-pioniers willen volgen, krijgen volgend jaar alweer een nieuwe kans om de subsidie aan te vragen.

Landbouwers die een boslandbouwsysteem aanleggen, kunnen via een overheidssubsidie tot 80 procent van de kosten van de aanplant van de bomen recupereren. Ondanks deze stevige financiële duw in de rug, en de voordelen van agroforestry zoals ze in de wetenschappelijke literatuur beschreven worden, gaan Vlaamse boeren niet massaal overstag. Tot dusver hebben amper 30 landbouwers zich aan agroforestry gewaagd, terwijl het bij beleidsmakers en onderzoekers steeds vaker naar voor wordt geschoven als één van de antwoorden op de uitdagingen in de landbouwsector.

Elke nieuwe ronde van de subsidieaanvraag levert wel een aantal nieuwe adepten op. Deze zomer tekenden 13 landbouwers in op de aanplantsubsidie en 12 onder hen komen effectief in aanmerking omdat ze voldoen aan alle voorwaarden. Die voorwaarden hebben onder meer te maken met het aantal bomen op het perceel, de spreiding ervan, de soort bomen en de landbouwteelt die op hetzelfde perceel aanwezig moet blijven.

Het onderzoeksconsortium Agroforestry Vlaanderen geeft de details vrij van de nieuwe, goedgekeurde aanvragen. Het gaat om een totale oppervlakte van 27 hectare, waarbij de 21 boslandbouwpercelen gemiddeld 1,26 hectare groot zijn. De landbouwers in kwestie zijn zinnens om er gemiddeld 83 bomen per hectare te planten. Ze kiezen daarbij niet voor één maar voor meerdere soorten, gemiddeld vierenhalf terwijl één iemand maar liefst 11 soorten wil aanplanten.

Bron: Vilt, 22 november 2016