Vernieuwd bedrijfsadviessysteem KRATOS gaat van start

Landbouwers kunnen voortaan gebruik maken van het vernieuwde bedrijfsadviessysteem KRATOS. Deze subsidiemaatregel maakt deel uit van het derde programma voor plattelandsontwikkeling. Het biedt landbouwers gratis advies op maat van hun bedrijf over een heel aantal actuele thema’s, verdeeld over 13 adviesmodules. “In KRATOS 3 worden jonge landbouwbedrijven bevoordeeld en krijgen ze extra adviesmogelijkheden voor de economische thema’s”, zegt Vlaams landbouwminister Koen Van den Heuvel.

Landbouwers worden regelmatig geconfronteerd met heel wat uitdagingen, waarbij degelijk advies meer dan welkom is. Het Departement Landbouw en Visserij heeft hiervoor de subsidiemaatregel KRATOS ontwikkeld. Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel benadrukt advies over heel uiteenlopende onderwerpen volledig gratis is voor Vlaamse boeren en tuinders.

Dat laat hen bijvoorbeeld toe om expertise in te winnen over economische aspecten van hun bedrijfsvoering. Ze kunnen een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken. Daarnaast zijn er ook modules waarin advies mogelijk is over randvoorwaarden voor inkomenssteun, vergroening, bodem, arbeidsveiligheid en biodiversiteit. Bedrijven die aan thuisverwerking doen, kunnen zich informeren over technische aspecten daarvan: nieuwe recepten, betere productieprocessen, houdbaarheid bepalen, enz.

Ook voor de thema’s water en energie die momenteel heel actueel zijn, is er binnen KRATOS advies mogelijk. Landbouwers kunnen een wateraudit en een energieaudit laten uitvoeren om hun verbruik in kaart te brengen en te ontdekken hoe ze water en energie kunnen besparen. Het Departement Landbouw en Visserij geeft de KRATOS-adviezen niet zelf, maar heeft via een overheidsopdracht een aantal adviesdiensten geselecteerd die het advies verstrekken aan de landbouwers. Op het niveau van de adviesdiensten werd zonet een nieuwe selectieprocedure, de derde sinds de start van PDPO III, afgerond.

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers adviesaanvragen indienen voor die thema’s waarover ze advies wensen. Meer informatie over KRATOS vind je hier.

Bron: VILT, 23 mei 2019