Video niet-productieve investeringen

Begin 2022 maakte PlattelandsTV een reportage over niet-productieve investeringen. Alle info vind je terug in deze verduidelijkende video

 

Doel van deze steun

Een landbouwer leeft en werkt te midden van de open ruimte en maakt hierbij gebruik van de aanwezige bodem en water. Hij kan ervoor kiezen om investeringen te doen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit, landschap, bodem of waterbeheer… Het gaat vooral om investeringen rond natuur- en landschapsbeheer en bodem- of waterbeheer die aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar geen of slechts beperkt inkomsten opleveren. Ook investeringen rond erosiebestrijding, bodem-  en waterbeheer komen in aanmerking, omdat niet zozeer de individuele landbouwers, maar eerder de buurtbewoners, de maatschappij of het ecosysteem er de vruchten van plukken. Om landbouwers aan te moedigen toch de stap te zetten, wordt steun geboden.