Vlaanderen zwengelt innovatie in land- en tuinbouw aan

Via projectsteun stimuleert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) innovatieve investeringen op de land- en tuinbouwbedrijven. De meeste recente oproep leverde 43 (geselecteerde) vernieuwende projecten op, gaande van duurzaam hergebruik van water tot nieuwe ideeën om het dierenwelzijn te verbeteren. Voor de realisatie daarvan trekt de overheid ongeveer 5 miljoen euro uit. Bijna 150.000 euro steun gaat via de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) naar vijf operationele groepen waarin landbouwers en onderzoekers samen oplossingen zoeken voor concrete problemen in de landbouwbedrijfsvoering. Minister Koen Van den Heuvel vervolledigt het steunoverzicht met verwijzingen naar de subsidies voor het praktijkonderzoek en de (agro)voedingssector.

Bijna 11 miljoen euro, zoveel subsidies wijst de Vlaamse overheid toe aan in totaal 76 projecten van land- en tuinbouwers, onderzoekers en agrovoedingsbedrijven. Het overzicht van subsidiebedragen dat minister Van den Heuvel geeft, onderstreept dat innovatie een werkwoord is in land- en tuinbouw. Duurzaam waterbeheer was dit jaar één van de thema’s waarop werd ingezet. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds selecteerde 43 innovatieve projecten van land- en tuinbouwers voor een steunbedrag van ongeveer 5 miljoen euro. De verscheidenheid aan projecten is groot: naast projecten rond duurzaam hergebruik van water bijvoorbeeld ook innovatie op het niveau van het machinepark en de dierengezondheid of het welzijn in de stal.

Met de oprichting van operationele groepen wil de Vlaamse landbouwminister innovatie versnellen door expertise samen te brengen. Naar vijf groepen van landbouwers en onderzoekers gaat bijna 150.000 euro. Twee daarvan, AWAIR en Waterketen, zoeken naar oplossingen om landbouwers beter te wapenen tegen waterschaarste. Zij willen gezuiverd effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties en van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties inzetten als irrigatiewater. De drie overige groepen richten zich op andere thema’s zoals het opsporen van zwerfstromen op melkveebedrijven, het ontwikkelen van droogzetstrategieën op maat van de biologische melkveehouderij en het zoeken naar oplossingen voor de aantasting van veldsla door een bacterie.

In Vlaanderen is een sterk netwerk van praktijkcentra actief dat oplossingen zoekt voor actuele problemen en noden in de sector. De minister kent hen bijna 1,7 miljoen euro VLIF-investeringssteun toe voor onderzoek naar onder meer fruit, groenten, sierteelt, voedergewassen, enz. Om de voedselveiligheid, kwaliteit en toegevoegde waarde van landbouwproducten te verhogen, stelt hij ook 4 miljoen euro ter beschikking van de agrovoedingssector. Daarvan wordt 2 miljoen euro voorzien voor projecten over duurzaam waterbeheer: hergebruik, waterzuivering en een betere valorisatie van regenwater. Voor mitigerende investeringen om de kosten van de kilometerheffing voor vrachtwagens te drukken, werden twee projecten ingediend die samen 500.000 euro krijgen. De overige investeringen omvatten zowel groenten-, aardappel-, melk- en vleesverwerking.

Bron: Vilt, 24 mei 2019