VLIF-steun ging in 2020 vooral naar duurzame investeringen

Tachtig procent van de steun die het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vorig jaar uitkeerde, ging naar investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Op nummer 1 staan energiebesparende investeringen, zo blijkt uit het jaarverslag van het VLIF. "Het gaat onder meer over energiebesparing, automatisering en een verlaging van de emissie-uitstoot", zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Onze land- en tuinbouwers zijn vorig jaar blijven investeren, blijkt uit de cijfers van het jaarrapport van het landbouwfonds VLIF. Er werden 17.051 investeringen ingediend, goed voor een totaal investeringsbudget van 701 miljoen euro. Van juli tot eind september was er een terugval in het aantal aanvragen, maar dat werd gecompenseerd door een toenemend aantal dossiers tegen het einde van het jaar. Van alle ingediende voorstellen werden in totaal 15.733 investeringen geselecteerd voor ondersteuning. 5.000 investeringsprojecten werden vorig jaar effectief uitgevoerd, daarvoor was een Vlaamse ondersteuning voorzien van 31 miljoen euro.

Tachtig procent van de toegekende en uitbetaalde steun ging in 2020 naar investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Deze investeringen kunnen rekenen op 30 procent steun. De top 5 was voor investeringen in energiebesparingen (24% van de totale steun), gevolgd door investeringen voor automatisering (13%), emissie reducerende technieken (12%) en investeringen in waterkwaliteit en -kwantiteit (8%) en dierenwelzijnsinvesteringen (goed voor 5%).

Jonge boeren

Ook jonge landbouwers, die een landbouwbedrijf willen overnemen, kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. In 2020 werden 170 dossiers ingediend voor overnamesteun, waarvan er 166 geselecteerd werden. Er werden 128 dossiers goedgekeurd, goed voor een steunbedrag van 6,62 miljoen euro.

Bijna 7 op de 10 van de instappers vestigt zich voor ze 30 jaar worden. “Het aantal instappers dat zich bij het VLIF voor een steunaanvraag aanmeldt, is de afgelopen 5 jaar permanent gestegen. Dit toont aan dat het geloof en de bereidheid om te starten in de sector aanwezig is én blijft, ook bij jongeren”, zegt minister Crevits.

Kringlooplandbouw

In 2020 was ‘circulaire economie’ het thema van de projectoproep innovatiesteun. Hier werd 4,17 miljoen steun voorzien voor 40 projecten. Ook in de oproep ‘steun aan de agrovoedingssector’ waren ‘economische relance’ en ‘circulaire economie’ prioritaire thema’s. Hiervoor werden 19 projecten geselecteerd en werd 4 miljoen euro steun voorzien. Voorbeelden zijn verpakkingsmachines voor spruiten in 100 procent recycleerbare papieren zakken of de aanleg van een warmte- en CO2-netwerk bij aardbeien.

"Onze land- en tuinbouwers blijven niet bij de pakken zitten", aldus Crevits. "Ze vinden goed de weg naar de steun die Vlaanderen toekent als ze willen starten in de sector of nieuwe investeringen plannen. De meeste steun gaat naar duurzame investeringen. Dat gaat onder meer over energiebesparing, automatisering en een verlaging van de emissie-uitstoot."

Lees meer in het VLIF-activiteitenverslag.

 

Bron: Vilt, 19 april 2021