Wat te doen bij uitvoeringsprobleem beheerovereenkomst?

Landbouwers die een beheerovereenkomst hebben afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stuiten soms op problemen bij de uitvoering van die overeenkomst. Zo kan een ingezaaid mengsel niet tijdig opkomen, wordt een perceelsrand bij ruiming van een waterloop bedolven onder slib of gebruiken derden de grasstrook langs een perceel als doorgang. Om die problemen te verhelpen, heeft VLM een aantal tips op een rijtje gezet. Het raadt landbouwers ook aan om meteen contact op te nemen met de bedrijfsplanner.

Landbouwers die een beheerovereenkomst afsluiten met VLM doen dit voor een periode van vijf jaar en moeten zich aan allerhande voorwaarden houden die variëren afhankelijk van het soort beheerovereenkomst dat werd afgesloten. Soms is het voor een landbouwer echter niet mogelijk om zich aan die voorwaarden te houden of worden die buiten zijn wil om geschonden. Zo kunnen er bijvoorbeeld werken van openbaar nut uitgevoerd worden op een perceel waarvoor een beheerovereenkomst werd afgesloten of kan een boer het perceel waarvoor hij de beheerovereenkomst sloot niet langer in gebruik hebben.

Wanneer landbouwers zich geconfronteerd zien met problemen bij de uitvoering van beheerovereenkomsten, dan raadt VLM aan om zo snel mogelijk de lokale bedrijfsplanner te contacteren om het probleem te signaleren. Samen kan er dan ook naar een oplossing gezocht worden. Tegelijk heeft VLM ook een brochure gemaakt waarin tal van tips staan om courante problemen te verhelpen.

Meer informatie: Wat te doen bij problemen met de uitvoering van uw beheerovereenkomst?

Bron: VILT, 05.04.2016