Zeldzame gorzen gespot op percelen met beheerovereenkomsten

De voorbije winter werden heel wat zeldzame gorzen waargenomen op vogelvoedselgewassen. Zo werden er witkopgorzen gespot in Widooie (Limburg) en Westouter (West-Vlaanderen). In Rijkevorsel (Antwerpen) en langs het Schulensmeer (Limburg) deden zelfs enkele dwerggorzen zich te goed aan de vogelvoedselgewassen. Die vogelvoedselgewassen zijn aangelegd in het kader van beheerovereenkomsten, een indicatie dat de beheerovereenkomst voor akkervogels goede resultaten oplevert.

Om akkervogels te helpen, kunnen landbouwers met de VLM onder meer een beheerovereenkomst sluiten voor de teelt van een zaadleverend voedselgewas.  Door dat gewas te laten staan tot in het voorjaar is er voor de akkervogels tijdens de winter voldoende voedsel . Bovendien zorgt het voedselgewas voor dekking op een moment dat veel akkers er kaal bij liggen.

Op veel plaatsen worden de akkers met een beheerovereenkomst vogelvoedselgewas ingezaaid met graan, een lekkernij voor gorzen. Soms kunnen zelfs meerdere honderden exemplaren van geel- en grauwe gors worden waargenomen. In gebieden waar gorzen minder voorkomen, worden percelen ook met quinoa, boekweit, bladrammenas en andere gewassen met oliehoudende zaden ingezaaid. Die trekken andere soorten aan zoals rietgors, kneu, groenling, ringmus en vink. Ook andere vogels en dieren hebben baat bij de speciaal voor akkervogels ingerichte percelen. Zo worden er ook blauwe kiekendieven, velduilen, veldleeuweriken, Europese hazen waargenomen.

Wintergasten

Dwerggors en witkopgors zijn zogenaamde ‘wintergasten’, vogels die in de winter noordelijk gelegen broedgebieden verlaten, om in de zuidelijker gelegen streken met een gematigder klimaat te overwinteren. Witkopgors broedt van oostelijk Europees Rusland tot in Siberië en is een regelmatige wintergast rond de Kaspische Zee, soms ook in Zuid-Frankrijk, Israël en Italië. De dwerggors broedt al meer westwaarts in Rusland tot in het noorden van Scandinavië en is een zeldzame wintergast in West-Europa.

Ook andere speciale wintergasten werden de voorbije maanden waargenomen. Zo werd het al vanaf oktober duidelijk dat er opvallend veel vogels vanuit Siberië naar West Europa afzakten. Het ging dan om soorten als bladkoning, bruine boszanger en bergheggenmus. Dat zijn soorten die normaal in Azië overwinteren.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u hier op deze website.

Bron: website Vlaamse Landmaatschappij