Inspirerend voorbeeld: lokaal geproduceerd voedsel aan de man brengen in Ljubljana, Slovenië

Het aanbod van een landbouwcoöperatieve afstemmen op de behoeftes van de consumenten, het is geen eenvoudige klus. De landbouwcoöperatieve Jarina heeft tijdens de afgelopen twaalf jaar verschillende oplossingen geprobeerd en goed bevonden.  Ze begonnen met dit initiatief om de levenskwaliteit in de gemeente Litija te verbeteren, de lokale landbouwbedrijven te promoten en een hogere prijs te krijgen voor lokale producten, maar ondertussen hebben ze hun activiteiten uitgebreid naar het volledige centrale deel van Slovenië. Een van hun laatste realisaties is een innoverend logistiek systeem dat de voedselleveringen aan werknemers van bedrijven die zich situeren in de stad, coördineert.

Leveringen aan instellingen

Ze leveren nu aan 80 kinderdagverblijven, scholen en rusthuizen in centraal-Slovenië. Onlangs breidden ze hun activiteit uit naar kinderdagverblijven, scholen en rusthuizen in de hoofdstad Ljubljana. Zij zijn ondertussen uitgegroeid tot Jarina’s grootste afzetkanaal.

Leveringen aan hotels & restaurants

Daarnaast werkt de coöperatieve ook aan de ontwikkeling van een afzetkanaal voor hotels en restaurants. Zo willen ze een stevige reputatie opbouwen als leverancier van lokale seizoensproducten en willen ze de Ecolabel-certificering of het Travel life-certificaat behalen. Hiervoor krijgen ze de steun van de lokale overheid van Ljubljana en van Tourism Ljubljana

Leveringen aan consumentengroepen

De coöperatieve Jarina was van mening dat de levering van voedselboxen aan individuele consumenten logistiek onbegonnen werk was en dat het gevraagde volume het aanbod sterk zou overstijgen. Dus besloten ze hun producten te verkopen via hun eigen ‘webgarden’ – een online verkoopsysteem – aan consumentengroepen in grotere (vaak internationale) bedrijven die zich situeren in Ljubljana. Ook richtten ze zich op de gegroepeerde levering van voedselboxen voor individuele consumenten. Dit houdt in dat een aantal werknemers binnen eenzelfde organisatie een bestelling plaatst voor fruitmanden, fruit of groenteboxen die op het einde van de werkdag op kantoor worden geleverd. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is vaak de drijfveer voor bedrijven om hieraan deel te nemen, maar er moeten ook voldoende werknemers zijn om het verhaal succesvol te maken.

Een groeiende coöperatieve

Hoewel hun eerste bestelwagen nog gekocht werd met financiële steun van LEADER, hebben ze dit jaar hun tweede bestelwagen kunnen kopen met eigen middelen. Wij spraken met mevr. Ms Vesna Erhart die al van bij de start bij Jarina werkt. Zij legt uit hoe de coöperatieve is gegroeid:

“We moesten eerst investeren in een opleiding van de producenten binnen onze coöperatieve, zodat zij de consument beter begrepen en de nodige certificeringen en kwalificaties konden behalen. Dat proces heeft een paar jaar in beslag genomen en kwam er dankzij de steun van verschillende fondsen voor plattelandsontwikkeling: zowel nationale fondsen (projecten gefinancierd door gemeentelijke overheden, nationale maatregelen voor plattelandsontwikkeling) als EU-fondsen (SAPARD, PRO, met name LEADER -5 projecten; grensoverschrijdende programma’s en andere).”

“Die ondersteuning was erg belangrijk.” gaat ze verder. “In 2007 leverden de landbouwers voor het eerst lokaal geproduceerd voedsel via een producentennetwerk aan één school en aan één kleuterschool. Sindsdien hebben we het aantal deelnemende landbouwers, klanten en het verkoopvolume zelf gevoelig kunnen verhogen. We zijn ook voortdurend op zoek naar manieren om onze afzetkanalen verder uit te breiden. Dit jaar onderzoeken we vooral hoe we ons distributiesysteem en onze kwaliteitscontrole nog kunnen verbeteren en hebben we onze tweede bestelwagen gekocht!!”

“De belangrijkste les die we hebben geleerd, was dat we eerst een vertrouwensband moesten creëren met landbouwers die al marktgeoriënteerd werkten. Enkel zo konden wij vertrouwen kweken bij onze klanten. Aangezien we intussen een stevige reputatie als kwaliteitsvolle leverancier van lokaal geproduceerd voedsel hebben opgebouwd, kunnen we nu ook lokale landbouwers helpen bij de leiding van hun kleine onderneming. Ook dat sluit aan bij onze visie. We zijn gestart met gewoon seizoensfruit en gewone seizoensgroenten en breiden dit nu naar meer veeleisende klanten zoals b.v. restaurants. Zo bevat ons aanbod nu ook voedsel met een meer geraffineerde smaak.”