Themanummer 'dierenwelzijn en diergezondheid'

Onze collega's van het Nederlands Ruraal netwerk (Netwerk Platteland) hebben op 4 oktober 2021 een brochure uitgebracht over 'dierenwelzijn en diergezondheid'. 

"Bij POP-projecten staat niet het beleid, politiek en publieke opinie centraal, maar juist de praktijk van het boerenerf. Dit themanummer bevat weer de nodige voorbeelden, waarbij de praktijk het heft in eigen handen neemt om te bouwen aan steeds betere dierhouderij. Daarbij gaat het niet alleen om betere leefomstandigheden en minder middelen gebruik, maar ook om het inkomen van de boer."

Op de website van Netwerk Platteland vindt u de brochure terug.