LEADER

LEADER ontstond begin jaren ´90 op Europees niveau als een innovatieve methode om aan plattelandsbeleid te doen. Via een bottom-up aanpak wordt er een gebiedsgerichte visie op lange termijn ontwikkeld en uitgevoerd. Plaatselijke publiek-private samenwerkingsverbanden, de zogenaamde Plaatselijke Groepen (PG), creëren deze lokale ontwikkelingsstrategieën en voeren ze ook uit. Dit houdt in dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor de selectie van projecten, de begeleiding van de promotoren, de financiële en inhoudelijke opvolging van de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie, voorlichting en publiciteit. Tevens dienen de PG’s multisectoraal te werken, waardoor samenwerking en netwerkvorming worden bereikt. Vlaanderen neemt al sinds de start van de methodiek deel aan het LEADER-verhaal.

In de linkse balk kunt u per provincie onder andere terugvinden wanneer de oproepen plaatsvinden voor de PDPO III-maatregel LEADER. Tijdens PDPO III zijn er 12 LEADER-gebieden in Vlaanderen.

Op YouTube kunt u een filmpje terugvinden waar LEADER wordt uitgelegd door een Plaatselijke Groep-coördinator.

Veel kijkplezier!