1,2 miljoen euro projectsteun voor Antwerpse platteland

De provincie Antwerpen keurde 13 vernieuwende plattelandsprojecten goed, verspreid over de hele provincie. Zo krijgt een leegstaande landbouwloods in Mol-Postel een nieuwe bestemming, wordt nieuw leven geblazen in de Beddermolen en komen er op tien verschillende plaatsen in de provincie volkstuintjes binnen de muren van een zorginstelling. De uitvoerders van de projecten ontvangen 1,2 miljoen euro cofinanciering, waarvan 450.000 euro van de provincie Antwerpen komt. 

In het voorjaar van 2014 lanceerde de provincie Antwerpen zijn oproep voor het indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten. Deze projecten ontvangen cofinanciering van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Het was de eerste oproep van een nieuwe programmaperiode en meteen een schot in de roos. Van de 34 projectaanvragen werden er 13 goedgekeurd voor een totale cofinanciering van maar liefst 1,2 miljoen euro.

Via de plattelandsontwikkelingsprojecten gaat de provincie Antwerpen op zoek naar kruispunten tussen verschillende sectoren en beleidsdomeinen. Peter Bellens, gedeputeerde voor platteland: “Wij willen een socialer, economischer, groener en levendiger platteland. Daarom is het belangrijk dat nieuwe projectpromotoren out-of-the box denken en samenwerken. We hebben hen gestimuleerd om op zoek te gaan naar verrassende verbindingen tussen landbouw en andere sectoren. We hebben ingezet op maatschappelijk draagvlak voor de landbouwsector in combinatie met gemeenschapsvormende projecten. Het platteland is immers bij uitstek de plaats waar mensen sociale netwerken uitbouwen. Het resultaat is er. De 13 goedgekeurde projecten zijn hiervan het beste bewijs.

Ter illustratie worden vier projecten kort besproken. In Mol-Postel zal de vzw Klein Postel een leegstaande landbouwloods nieuw leven inblazen. Ze gaan de loods ombouwen tot een plaats waar mindervaliden kunnen werken en ervaringen kunnen opdoen met minipaardjes. Zo komt er een nieuwe plaats waar deze kansengroep ervaringsgericht kan werken en leren en tegelijkertijd voeling krijgt met de landbouwsector. In Geel neemt de Hooibeekhoeve gedurende twee jaar de vergroeningsmaatregelen voor landbouwbedrijven onder de loep. Via demonstraties en studiewerk gaan ze op zoek naar de meest zinvolle en economisch haalbare maatregelen. Zo geven ze het platteland een groene boost die interessant is voor landbouw én natuur.

Landelijke Gilden zal inzetten op ‘de warme tuin’. De plattelandsbeweging zal tien pilots opzetten, verspreid over de provincie Antwerpen, waar een volkstuin zijn plaats krijgt binnen de muren van een zorginstelling. De volkstuinen zullen beheerd worden door particulieren, terwijl de zorgpatiënten de mogelijkheid krijgen om mee te genieten van al het lekkers uit de tuinen of een praatje kunnen maken met de tuiniers. Kempens Landschap zal samen met RURANT de Beddermolen in Westerlo nieuw leven in blazen, door de aanleg van een graanakker die samen met de bevolking geoogst kan worden, de restauratie van een bakoven en het uitbouwen van de Beddermolen zelf als een poort naar De Merode, waar lokale ondernemers hun plaats krijgen.

Wie zelf een goed idee heeft dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van het Antwerpse platteland, kan contact opnemen met de adviseur platteland tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be of een kijkje nemen op www.provincieantwerpen.be/platteland

Bron: Vilt