17 goedgekeurde plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen

Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen pompen samen ruim twee miljoen euro in het Oost-Vlaamse platteland. In totaal kregen 17 projecten groen licht van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De projecten moeten het Oost-Vlaamse platteland een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls geven om op die manier de leefbaarheid van de regio te vergroten.

Het totale bedrag dat dit jaar is toegekend aan plattelandsprojecten in Oost-Vlaanderen is 2.075.687 euro. De totale cofinanciering bedraagt 1.349.197 euro, waarvan de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse gewest elk 465.728 euro bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 389.742 euro. De 17 projecten passen binnen vijf thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte.

Hier vindt u een lijst van de 17 goedgekeurde plattelandsprojecten.