4 nieuwe plattelandsprojecten versterken Midden-West-Vlaanderen

Begin december werden vier projecten goedgekeurd in het kader van ‘Leader Midden-West-Vlaanderen’(*), het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. De vier projecten krijgen in totaal 129.933,37 euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.

4 goedgekeurde projecten ontvangen samen 129.933,37 euro steun

De vzw Beweging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen ontvangt voor het project ‘Fietsbieb’ 30.078,75 euro.
CAW Centraal West-Vlaanderen wordt ondersteund met 79.862,37 euro voor het project ‘(t)huis op het platteland: de boer op met preventieve tools’.
De stad Tielt kan op een subisidie rekenen van 14.992,25 euro voor ‘Amusant Platteland: een fietsontdekkingstocht doorheen het Tieltse landschap’.
Het ‘Onderzoek naar de oorzaak van bederving bij het bewaren van pompoenen en mogelijke preventieve maatregelen’ van Frederik Devos ontvangt 5.000,00 euro.

De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Europees programma voor plattelandsontwikkeling

‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: de ‘Westhoek’ (18 gemeenten) en ‘Midden-West-Vlaanderen’ (14 gemeenten).

1,8 miljoen euro voor plattelandsprojecten in Midden-West-Vlaanderen

Voor plattelandsprojecten in de regio Midden-West-Vlaanderen is tot 2020 in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar. Voor de ‘Westhoek’ is dit 5,15 miljoen euro.
Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,74 miljoen euro) uit provinciale middelen.

Sinds de opstart van Leader Midden-West-Vlaanderen in mei 2015 werden al 16 projecten goedgekeurd. In totaal werd al 823.170,74 euro steun toegekend.

Nieuwe oproep

Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep ‘Midden West-Vlaanderen’ op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.

Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de regio Midden-West-Vlaanderen kunnen hun aanvraag indienen tot en met 3 april 2018.

Alle info is op de website www.west-vlaanderen.be/leader terug te vinden.