Bodemverbetering door precisielandbouw in Haspengouw

Vijf akkerbouwers uit Zuid-Limburg nemen dit en volgend jaar deel aan het LEADER-project ‘Blik op de Bodem’. “In het kader van dit project demonstreren we precisielandbouwtechnieken die het mogelijk maken om de variatie in bodemeigenschappen op eenzelfde perceel in kaart te brengen”, vertelt Sander Smets van het praktijkcentrum PIBO-Campus in Tongeren. De bodemscan zal in de eerste plaats gebruikt worden voor plaats-specifieke bekalkingsadviezen.

Op 1 januari ging het LEADER-project ‘Blik op de Bodem’ van start dat de steun krijgt van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. In het kader van dit project trachten praktijkonderzoekers van PIBO-Campus in Tongeren samen met de Bodemkundige Dienst van België de variatie in bodemeigenschappen te doorgronden. De focus ligt op teelten die gevoelig zijn voor een zure bodem, zoals suikerbieten en wintergerst. Op basis van een bodemscan zullen plaats-specifieke bekalkingsadviezen worden opgesteld, waarna er variabel bekalkt kan worden. Daartoe dient de bodemscan eerst omgezet te worden in een taakkaart die de dosering van de kalkstrooier aanpast.

De Veris MSP3 bodemscan en de slimme kalkstrooier zijn niet de enige staaltjes van precisielandbouw die toepassing vinden op de Haspengouwse akkers. Dit voorjaar vloog er een drone over de percelen om de gewasstand te beoordelen. Deze beoordeling zal gelinkt worden aan de bodemscan om de bodem- en gewastoestand met elkaar in verband te kunnen brengen. Volgend jaar worden de waarnemingen overgedaan om de positieve effecten van een verbetering van de zuurtegraad te kunnen scoren. Eveneens zullen in beide proefjaren opbrengststalen genomen worden.

Bron: Vilt, 10 juli 2018