Boeren op een Kruispunt schakelt meer psychologen in

In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement werd Boeren op een Kruispunt geprezen voor zijn erg verdienstelijke werk. Dat gebeurde toen Jos De Meyer (CD&V) de aandacht vestigde op de soms moeilijke sociaaleconomische situatie in de landbouwsector. Een terechte bezorgdheid als je het Vlaams minister Joke Schauvliege vraagt. Zo heeft Boeren op een Kruispunt het voorbije jaar 60 procent meer middelen moeten uittrekken voor de psychologische begeleiding van land- en tuinbouwers. De verwachting is dat de vzw in de toekomst nog vaker een beroep zal moeten doen op gediplomeerde psychologen. Om daarop te anticiperen start een Leader-project ‘Zot van (‘t) boeren’, met de bedoeling om “warme oplossingen te verspreiden om problemen te voorkomen of aan te pakken”.

Uit het verslag van de jongste bijeenkomst van de commissie Landbouw in het Vlaams Parlement spreekt een grote bezorgdheid voor sociale problemen in de landbouw. Problemen die uitgelokt kunnen worden door de huidige economische malaise. Als het over landbouwers in moeilijkheden gaat, dan komt onvermijdelijk Boeren op een Kruispunt ter sprake. De Vlaamse politici die de landbouwdossiers behartigen, schatten de inspanningen van de hulporganisatie naar waarde. Zoveel is zeker. Commissievoorzitter Jos De Meyer heeft het over “zeer verdienstelijk en deskundig werk in moeilijke omstandigheden”.

Ook landbouwminister Joke Schauvliege stak een pluim op de hoed van de vzw. Zij hecht er belang aan dat Boeren op een Kruispunt over voldoende middelen kan beschikken. Met dat geld moet de vzw niet alleen de eigen werking financieren, maar ook externe experten inhuren. Het voorbije jaar hebben land- en tuinbouwers in moeilijkheden bijvoorbeeld veel meer (+60%) nood gehad aan psychologische bijstand.

Gelet op de economische malaise in de landbouw kan je verwachten dat die behoefte de komende periode eerder groter dan kleiner wordt. Daarom start Boeren op een Kruispunt met een nieuw Leader-project ‘Zot van (‘t) boeren’. De komende drie jaar is het de bedoeling om de klassieke voorlichting aan landbouw preventief te verbinden met het reguliere zorgaanbod, de geestelijke gezondheidszorg en OCMW’s. Ook door problemen bespreekbaar te maken en een netwerk van zogenaamde buddy’s op te zetten, wil de hulporganisatie vermijden dat problemen escaleren.

Bron: Vilt, 19 januari 2016