Burgers en boeren werken samen belevingsaanbod uit

Landbouwers en vrijwilligers in de provincie Antwerpen hebben de handen in elkaar geslagen om een belevingsaanbod op landbouwbedrijven uit te werken. Streekvereniging Zuidrand, de bezieler van het project ‘Burgers en Boeren’, wil op die manier mensen dichter bij landbouw brengen en landbouwers en burgers laten samenwerken in cocreatie. Het doel is om een leerrijk en ontspannen aanbod uit te werken dat gericht is op gezinnen, bedrijven en scholen.

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. De vereniging kwam tot stand in het kader van PDPO. “De Streekvereniging werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit”, situeert Antwerps gedeputeerde voor Milieu en Natuur Rik Röttgers.

Met het project ‘Burgers en Boeren’ wil Streekvereniging Zuidrand, samen met partners KVLV-Agra, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, BioForum en Vorming Plus, burgers oproepen om samen met landbouwbedrijven aan de slag te gaan. In totaal zijn er tien geëngageerde landbouwbedrijven die zich kandidaat hebben gesteld om deel te nemen aan het project, elk met hun eigen expertisedomein. “Boeren en burgers moeten op die manier een lerend netwerk van vrijwilligers en landbouwbedrijven vormen in de Zuidrand. Een herkenbare onthaalplek zal op elke boerderij voor een uithangbord van het project en de samenwerking zorgen”, klinkt het.

Het is de bedoeling dat het project de kiem legt voor een langdurige samenwerking. “Mensen dichter bij landbouw brengen door samen te werken in cocreatie is het doel van dit project”, aldus de initiatiefnemers. Volgens Lieve Voets, schepen in Mortsel, zijn de landbouwbedrijven in de regio op twee handen te tellen. “Burgers en boeren raken van elkaar vervreemd. Met ons project voelen landbouwers zich gesterkt door de connectie die ze maken met andere landbouwbedrijven. Onze gezinnen, bedrijven en scholen worden uitgenodigd en gestimuleerd om opnieuw het rijke landbouwgebeuren te leren kennen en te waarderen. Landbouw blijft hoe dan ook een belangrijke schakel in onze economie.”

“Burgers en boeren is een schoolvoorbeeld van een goed plattelandsproject dat onder meer inzet op samenwerking, innovatie en duurzaamheid. De doelstellingen van het project zullen zeker bijdragen tot het behoud van de kostbare open ruimte en de verdere uitbouw van de unieke streekidentiteit in deze regio”, meent Peter Bellens, Antwerps gedeputeerde voor Plattelandsbeleid.

Bron: Vilt, 8 maart 2018