Zot van (‘t) Boeren – artikelenreeks 3 – najaar 2017 – artikel "Straffe madammen"

Els Morlion is voorzitster van KVLV-Agra West-Vlaanderen en Lut Bellegeer is voorzitster van VABS. Ze praten gedreven. Ze getuigen van een rijk gevulde loopbaan als voorzitster van een vrouwenbeweging.

Ieder zijn job.

Zo gaat het meestal in landbouwersgezinnen. Elk zijn taak. Het moet wel. Samen starten met het bedrijf is gemakkelijk. Samen de zaak beredderen is moeilijker.
Zorgen dat er voldoende inkomen is. Zorgen dat de facturen betaald kunnen worden. En begrijp “zorgen” maar in de twee betekenissen van het woord: zowel er voor zorgen dat het gebeurt als zorgen hebben of het wel kan gebeuren. Zowel man als vrouw hebben hun eigen visie op het dagelijks beheer en op de toekomst van het bedrijf. De visies moeten afgestemd worden op elkaar.  Afspraken zijn nodig. Partners die het niet doen, lopen vroeg of laat vast. Praten is nodig. Praten is een vaardigheid. Je moet het allebei kunnen én je moet het allebei willen.

Dag Madamtje.

“Is de baas thuis?” Het is telkens even slikken als een buitenstaander je niet aanziet als bedrijfsleiding. Jij weet wel beter dan die onhandige verkoper. Je leert te antwoorden met een kwinkslag. Erger is het als de man zijn echtgenote niet als zijn gelijke beschouwt. Het bestaat nog altijd, dat macho gedoe. De vrouw betaalt de rekeningen. Ook hier weer de twee betekenissen van het woord indachtig. De vrouw heeft meestal als eerste zicht op betalingsmogelijkheden. Als het signaal van een probleem aankomt bij de man, dan stoeft hij het probleem meestal weg en zegt dat ze een tandje zullen bijsteken. Beiden bijten dan meestal hun tanden stuk.

Vrouwen in beweging

Lut en Els zijn reeds lang voorzitster van hun vrouwenbeweging. Zij hebben heel wat ervaring in besluitvormingsprocessen met drukdoende partners aan tafel. Vooral de samenstelling van de programma’s zijn een jaarlijkse zorg. De kwaliteit primeert. Zowel technische en juridische onderwerpen als sociale en persoonlijke onderwerpen moeten evenwichtig aan bod komen. Soms kun je je afvragen of we niet meer onderwerpen samen met de mannen moeten organiseren. Voor technische en juridische zaken is dit duidelijk. Dubbelwerk is niet nodig. Maar ook voor sociale en persoonlijke onderwerpen moeten we samen rond de tafel zitten. We leren onze leden gesprekstechnieken en communicatievaardigheden, maar als ze thuiskomen komen ze thuis bij iemand die dat flauwekul vindt. Ja, het gebeurt nog, ook in deze tijd. Het is de kwaliteit van de activiteit die leden doet terug komen. We besteden veel zorg aan de manier waarop we vergaderen. Vrouwen babbelen graag. We laten altijd veel ruimte. Maar we moeten meer inzetten op het leren babbelen met de partner. Ook hiervoor zouden we best met de mannenbeweging plannen maken.

De Minister

Ook het beleid is een zorg. Els en Lut zijn er van overtuigd dat de mannenbewegingen hun rol spelen. We moeten ook hier geen dubbel werk doen. Hoe meer man en vrouw samenwerken in het gezin en in het bedrijf zal ook het beleidsvoorbereidend werk evenwichtig zijn. Maar we ondervinden dat het zicht van de vrouw op de zaak nog altijd nodig is. We ondervinden dat bijvoorbeeld de verbetering van het sociaal statuut nog altijd dient aangemoedigd te worden door onze tussenkomsten.

Vrouwkracht

Lut en Els werken elk in hun beweging aan het versterken van de weerbaarheid van de vrouw in het gezin, ook in het bedrijf en ook in de samenleving. Bij hen gaat er telkens een alarmbel af als een lid niet meer komt naar de volgende vergadering. Wat scheelt er? Wie gaat er naar naartoe? Ook hier is communicatievaardigheid nodig om kwetsbare mensen de vraag te stellen “Scheelt er iets? Wat kan ik doen?”. Technieken aanleren en talenten ontwikkelen om vrouwen weerbaar te maken, hoeft niet in twee verschillende bewegingen. Maar je kent dat. Vriendinnengroepen zijn goud waard.
Toch is samenwerking niet verboden. Lut en Els zijn blij dat hiervoor een kans bestaat op 14 november te Ieper. Ze hopen op een sterke dag met sterke “Vrouwkracht”.