Hout=Goud wil houtkanten in Meetjesland opwaarderen

In het Meetjesland gaat een nieuw project van start waarbij Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco² knotbomenrijen en houtkanten in hun oude glorie willen herstellen. “Houtige biomassa is een interessante klimaatneutrale energiebron die we zelf in de hand hebben”, argumenteren de initiatiefnemers van het 'Hout=Goud'-project. Lokale landbouwers zullen ingeschakeld worden voor het onderhoud van die houtkanten.

Het Meetjesland dankt haar naam aan de typische ‘meetjesstructuur’: kleine langwerpige akkers met op de rand knotbomenrijen en houtkanten. Vroeger werden deze bomenrijen en houtkanten systematisch door de lokale bevolking onderhouden en gekapt. Het hout werd gebruikt als energiebron, voor gereedschap en constructies. Na de kap groeiden de bomen terug en zorgden ze op die manier voor een constante duurzame toevoer van hout. Bijkomend voordeel van het hakhout was dat het kon dienen als natuurlijke afsluiting, als windscherm of als weerstand tegen erosie.

Met de opkomst van fossiele brandstoffen werd hout als energiebron economisch minder interessant, met als gevolg dat veel van de bomenrijen en houtkanten van weleer in verval raakten of werden gerooid. Dat heeft een negatieve impact op de biodiversiteit. De houtkanten dienen immers als schuilplaats, nestplaats, migratieroute of voedingsbron voor heel wat planten- en diersoorten. De knotbomen vormen dan weer een schuilplaats voor steenuilen en vleermuizen en bijen smullen in de lente van het stuifmeel op de wilgenkatjes.

Via het 'Hout=Goud'-project willen het Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco² de knotrijenbomen en houtkanten economisch en ecologisch opwaarderen. Er zal gezocht worden naar manieren om het hout van de bomenrijen en houtkanten op duurzame wijze te gebruiken voor lokale warmteproductie waardoor het hout opnieuw te gelde kan worden gemaakt. “De hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt bij verbranding, wordt terug opgenomen door de bomen bij hun groei. Op die manier creëren we een duurzame en ook CO2-neutrale cyclus”, klinkt het. Dit moet de ecologische waarde van het landschap ten goede komen.

De opzet van het project, dat loopt van januari 2017 tot eind juni 2019, is tweeledig. Enerzijds wordt onderzocht op welke manier landschapshout een afzet kan vinden in lokale houtige biomassa-installaties en anderzijds wordt gestreefd naar een ecologisch verantwoord beheer van de houtkanten. Het zijn landbouwers die zullen worden ingeschakeld voor dit beheer. Na juni 2019 hopen het Regionaal Landschap en Eco² verder te kunnen werken aan initiatieven om houtige biomassa verder aan te wenden als klimaatneutrale energiebron.

Op donderdag 25 januari om 14u organiseren het Regionaal Landschap Meetjesland en Agrobeheercentrum Eco² een demonstratie waarbij het oogsten van enkele typische houtkanten en het versnipperen tot biomassa van dichtbij kunnen gevolgd worden.

Meer informatie: Demodag Houtige biomassa  

Bron: Vilt, 23 januari 2018