Inagro en Vives gaan 'Tope WROETen in de Westhoek'

De komende drie jaar zetten Inagro en Vives samen hun schouders onder een LEADER-project om het management van varkenshouders in de Westhoek te verbeteren. Bedrijfsleiders kunnen rekenen op individuele begeleiding, bijvoorbeeld bij de interpretatie van hun kengetallen. Geïnteresseerden kunnen bovendien lid worden van kleine studieclubs, waarin uitwisseling van kennis en expertise wordt gestimuleerd. Toekomstige varkenshouders worden al op de schoolbanken voorbereid, onder meer via stages bij de deelnemende boeren. Startende varkenshouders krijgen een eigen studieclub. Het project ‘Tope WROETen in de Westhoek’ werd deze week gelanceerd.

Uit onderzoek blijkt dat de verschillen tussen familiale varkensbedrijven in de Westhoek groot zijn. Bedrijfsleiders zijn dan ook op zoek naar praktische en objectieve informatie om hun bedrijfsvoering bij te sturen. “Velen hebben bedrijfsspecifieke vragen”, vertelt Isabelle Vuylsteke, die bij Inagro het onderzoek en advies in varkenshouderij leidt. “Ze willen bijvoorbeeld hun antibioticaverbruik verlagen, zijn op zoek naar alternatieve waterbronnen of willen hun kraamstal rendabeler organiseren. Vaak weten ze niet welke strategie ze dan best volgen.”

Die strategieën willen Inagro en Vives in het project samen met de varkenshouders uitwerken op basis van hun technische kengetallen. “Met registraties en metingen kunnen varkenshouders de prestaties van de varkens in kaart brengen”, gaat Isabelle verder. “Maar dat is voor veel bedrijven niet vanzelfsprekend. Cijfers zoals groei, voederconversie en voederopname per dag zijn zelfs niet altijd goed gekend op de bedrijven.”

Daarom kunnen de deelnemers rekenen op gratis begeleiding bij de interpretatie en bijsturing van hun kengetallen. Afhankelijk van de vooropgestelde verbeterstrategieën krijgen ze twee tot vijf keer per jaar een adviseur op bezoek, naast regelmatig contact via telefoon of e-mail. Om de vooruitgang te meten, maakt die adviseur na elk bezoek een beknopt rapport op. En om de registratie van kengetallen te ondersteunen, stellen Inagro en Vives bovendien weegtrechters ter beschikking.

Behalve begeleiden heeft het project tot doel om kennisuitwisseling tussen de bedrijfsleiders te stimuleren. Dat willen de partners doen door kleine studieclubs op te richten. In die clubs bespreken acht varkenshouders telkens een technisch thema uit de varkenshouderij, met ondersteuning van een (onafhankelijke) adviseur. In 2018 staan alvast de thema’s kraamstalmanagement, zeugenmanagement, drinkwater, ziektepreventie en eigen voederproductie op het programma.

Uniek in dit project is dat Vives en Inagro ook de managementcapaciteiten van jonge en toekomstige varkenshouders willen verbeteren, al vanop de schoolbanken. “Via gerichte acties naar zowel leerlingen op de middelbare school als studenten in de bacheloropleiding agro-en biotechnologie start de ontwikkeling van de competenties immers al tijdens de opleiding”, licht Joachim Kerckhove van Vives toe.

Vives stimuleert studenten bijvoorbeeld om minstens één van hun stages uit te voeren op een deelnemend varkensbedrijf in de Westhoek. Hierdoor kunnen ze de vaardigheden die ze aanleren op school meteen testen in de praktijk. Daarenboven maken ze zo kennis met de gedachtegang van ervaren bedrijfsleiders. En net zoals Inagro en Vives de varkenshouders laten samenkomen om expertise te delen, zullen ook de stagiairs hun ervaringen uitwisselen en bedrijfscijfers vergelijken tijdens een maandelijkse bijeenkomst.

“Dat is nog niet alles”, benadrukt de Kerckhove. “Op basis van onze ervaringen werken we een praktisch pakket uit voor leerlingen van de land- en tuinbouwscholen, met allerhande tips en tricks over meten en wegen. En we willen ook een studieclub oprichten uitsluitend voor jonge startende varkenshouders.”

Varkenshouders in de Westhoek die een beroep willen doen op Inagro en Vives voor gratis begeleiding, die willen deelnemen aan een studieclub of die gebruik willen maken van een weegtrechter, kunnen contact opnemen met Inagro via info.varkenshouderij@inagro.be of 051 27 33 63. 

Bron: 7 maart 2018