Leader Haspengouw: lancering oproep 2020

Op 30 november 2020 heeft de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe projectoproep goedgekeurd. De Plaatselijke Groep stelt voor deze oproep een budget van 138.126,31 euro aan Leadersteun ter beschikking. Deze projectoproep geldt voor thema Leefbare dorpen en bijhorende maatregelen van het strategische ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Haspengouw:

Thema Leefbare dorpen:

  • M1: Inzetten op sociale inclusie
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Binnen het Leaderprogramma willen we voornamelijk inzetten op kleinschalige, lokale projecten met als doelstelling; sociale inclusie (als beïnvloedende factor van het mentaal welzijn t.g.v. Covid19) op korte termijn. De projecten zullen getoetst worden aan de criteria geformuleerd in de lokale ontwikkelingsstrategie.

Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Haspengouw). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten downloaden, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘Projectconcept’.  De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 januari 2021 om 12u. te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65,00% Leadersteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2121, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2023.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Davy Froyen, coördinator Plaatselijke Groep Haspengouw (Davy.Froyen@limburg.be – 011| 23 74 18).