LEADER: Oproep 2021 PG Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 1 februari 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 392 089,50 euro besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in het thema Leefbare dorpen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen (T1)

  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Binnen het Leaderprogramma is het de doelstelling om in te zetten op kleinschalige, lokale projecten die inzetten op en streven naar een slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland. Het budget van deze oproep bestaat uit 180 789,50 euro aan effectieve projectsubsidies en 211 300 euro aan projectsubsidies op reserve. De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 15 maart 2021, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat (p.a. Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt of leader@limburg.be). Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 2 juli 2021, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2023. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden. Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland. Contactgegevens: Leadercoördinator Kempen en Maasland Karel Leysen tel.: 011/23 74 22 – karel.leysen@limburg.be